รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดตระพังทอง
164/2 หมู่ 3   ตำบลเมืองเก่า  อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64210
เบอร์โทรศัพท์ 087-317-6833
Email : charity.ac.th@hotmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :