ข่าวประชาสัมพันธ์
วันคล้ายวันสถาปนา 21 ปี (อ่าน 266) 28 ก.ย. 65
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ออกตรวจ นิเนศ และติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน (อ่าน 371) 06 ก.ค. 65
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา2565 (อ่าน 602) 28 มิ.ย. 65
ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดตระพังทอง (อ่าน 3863) 06 ม.ค. 65
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid - 19) (อ่าน 7768) 16 มิ.ย. 63
นิเทศติตตาม การเตรียมความพร้อม การเปิดเรียน 2563 (อ่าน