ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา2565
24 มิถุนายน 2565
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา2565
" โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดตระพังทอง
จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี พ.ศ. 2565
เพื่อเป็นการรำลึกและสดุดีพระสุนทโวหาร(ภู่)
กวีคนสำคัญของไทยและของโลก
โดยมีการเล่าประวัติ ผลงานการประพันธ์
ด้านงานวรรณกรรมและมีการแสดงละคร
อิงบทประพันธ์ของสุนทรภู่
ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสือสมุทร
แสดงโดยตัวแทนคุณครูและนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดตระพังทอง"
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2565,10:20   อ่าน 601 ครั้ง