ข่าวประชาสัมพันธ์
วันคล้ายวันสถาปนา 21 ปี (อ่าน 266) 28 ก.ย. 65
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ออกตรวจ นิเนศ และติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน (อ่าน 371) 06 ก.ค. 65
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา2565 (อ่าน 601) 28 มิ.ย. 65
ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดตระพังทอง (อ่าน 3862) 06 ม.ค. 65
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid - 19) (อ่าน 7767) 16 มิ.ย. 63
นิเทศติตตาม การเตรียมความพร้อม การเปิดเรียน 2563 (อ่าน 7533) 21 พ.ค. 63
*** ลำดับขั้นตอนวันรายงานตัว *** (อ่าน 7523) 20 พ.ค. 63
กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ถวายผ้าป่า ๙ วัด (อ่าน 7844) 09 ก.ค. 62
กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา (อ่าน 7743) 21 พ.ค. 62
วันจัดตั้งโรงเรียน ครบรอบ ๑๗ ปี (อ่าน 7520) 28 ก.ย. 61
ยินดีต้อนรับ นายลือชัย ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย (อ่าน 8378) 24 ก.ย. 61
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย (อ่าน 7686) 05 ก.ค. 61
พิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนในระดับจังหวัดสุโขทัย (อ่าน 7951) 28 ม.ค. 61
ประชุมกลุ่มผู้บริหารโรงเรียนเอกชน จังหวัดสุโขทัย (อ่าน 7511) 15 ธ.ค. 60
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 7351) 19 มิ.ย. 60
ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 7525) 07 มิ.ย. 60
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (อ่าน 7582) 05 ธ.ค. 59
๑ กันยายน วัน สืบ นาคะเสถียร และวันโอโซนโลก (Ozone World Day) (อ่าน 7835) 02 ก.ย. 59
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ตรวจประเมินโรงเรียน (อ่าน 7359) 25 ส.ค. 59
วันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิวหาคม ๒๕๕๙ (อ่าน 7369) 24 ส.ค. 59
ไหว้ครู๕๙ (อ่าน 7429) 09 มิ.ย. 59
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนปีการศึกษา 2559 (อ่าน 7318) 27 พ.ค. 59
MOU. ร.ร กวางตง (อ่าน 7870) 10 ก.ย. 58
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1. ออกตรวจโรงเรียน (อ่าน 7604) 31 ส.ค. 58
ธรรมะประจำวันศุกร์ (อ่าน 7718) 25 ส.ค. 58
มอบรางวัลให้หนูน้อยในโครงการ "วันภาษาไทย" (อ่าน 7489) 25 ส.ค. 58
การประชุม คณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา เขตภาคเหนือ (อ่าน 7788) 26 ส.ค. 57
การแสดงชุด ระบำดอกบัว (อ่าน 8895) 12 ส.ค. 57
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน (อ่าน 7620) 19 มิ.ย. 57
ประชุมกรรมการบริหารโรงเรียน (อ่าน 7796) 17 มิ.ย. 57
หนูน้อยนพมาศ งานลอยกระทงสุโขทัย (อ่าน 8163) 24 พ.ย. 56
พิธีไหว้ครูปีการศึกษา ๒๕๕๖ (อ่าน 7697) 14 มิ.ย. 56
ประชุมผู้ปกครองปีการศึกษา ๒๕๕๖ (อ่าน 7599) 11 มิ.ย. 56
วิสาขบูชาโลก (อ่าน 7691) 03 มิ.ย. 56
เปิดเรียนแล้วครับ (อ่าน 7657) 17 พ.ค. 56
รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๖ (อ่าน 7667) 04 มี.ค. 56
ประเมินภายในสถานศึกษา (อ่าน 7794) 18 ก.ค. 55
ศูนย์อาหาร (อ่าน 7923) 12 ก.ค. 55
ขอขอบคุณโอวัลติน (อ่าน 7985) 22 มิ.ย. 55
เปิดภาคเรียนปีการศึกษา2555 (อ่าน 7789) 17 พ.ค. 55
รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๕ (อ่าน 8104) 23 ม.ค. 55
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.บุษยมาศ ทักท้วง (อ่าน 8066) 20 ม.ค. 55
ขอขอบคุณคณะ ม.นเรศวร โครงการสะพาน : เสริมสร้างประชาธิปไตย ได้มอบพัดลมให้กับทางโรงเรียน (อ่าน 8025) 20 ธ.ค. 54
ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ (อ่าน 7842) 16 ธ.ค. 54
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าการศึกษา (อ่าน 7645) 14 ธ.ค. 54
กำหนดการปิด-เปิดภาคเรียน โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดตระพังทอง (อ่าน 8102) 08 ต.ค. 54
ทำบุญ กฐินในวันออกพรรษา (อ่าน 7712) 24 ก.ย. 54
12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ (อ่าน 10930) 04 ส.ค. 54