หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนปัญญารัตน์บริบาล
สพป.พิษณุโลก เขต 0
นางสาวพรรณเทวี พาภักดี
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านดอนบม    จ.ขอนแก่น
นางศิริลักษณ์ เปรียบเหมือน
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านดอนบม    จ.ขอนแก่น
นายบุญเสริม เขยกลาง
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.อนุบาลนครราชสีมา    จ.นครราชสีมา
นางสาวอรวรรณ เพชรสี
ตำหแน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.พะตงประธานคีรีวัฒน์    จ.สงขลา
พัทธิชานนท์ อวะภาค
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มแนะแนว
ร.ร.พะตงประธานคีรีวัฒน์    จ.สงขลา
กัญญารัตน์ จุลนวล
ตำหแน่ง : แม่บ้าน
กลุ่ม : ลูกจ้างประจำ
ร.ร.พะตงประธานคีรีวัฒน์    จ.สงขลา
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,879,122 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,306,571 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,801,406 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,779,093 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,690,996 ครั้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 1,575,322 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,544,913 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,355,076 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,309,007 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,297,949 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,278,182 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,276,271 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,263,081 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,187,585 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,128,543 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
คำขวัญวันครู พ.ศ. 2557
โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม | 15 ม.ค. 57
ขอแสดงความยินดีกับครูที่ได้รับรางวัลในวันครู ประจำปี 2557
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง | 15 ม.ค. 57
เชิญร่วมงานวันครู ประจำปี พ.ศ.2557 และร่วมรับรางวัลเชิดชูเกียติทางการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ | 15 ม.ค. 57
ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี “ระดมทุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านควนใหม่” วันเสาร์ที่ 25
โรงเรียนบ้านควนใหม่ | 15 ม.ค. 57
โรงเรียนบ้านพร้าวเป็นเจ้าภาพสถานที่แข่งขันคัดเลือกตัวแทนกีฬาครู ๑๔ มกราคม ๕๗
โรงเรียนบ้านพร้าว | 15 ม.ค. 57
พี่ๆ นักศึกษา จากวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มรส. จัดกิจกรรมกับน้องๆ
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จ.สุราษฎร์ธานี | 15 ม.ค. 57
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน ส.ค.ส. - พรปีใหม่ พุทธศักราช 2557 แก่ประชาชนชาวไทย
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จ.สุราษฎร์ธานี | 15 ม.ค. 57
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา | 15 ม.ค. 57
ผลคะแนนการสอบ LAS ปี 2556
โรงเรียนอนุบาลทรายทองวัฒนา | 15 ม.ค. 57
วันที่13ม.ค57คณะวิทยาลัยชุมชนสงขลาได้ไปเยี่ยมชมศึกษาดูงานที่โรงเรียนพระดาบสจังหวัดยะลา
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 15 ม.ค. 57
ประกาศ โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม เรื่อง การทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ ของนักเรียนชั้นประถมป
โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม | 15 ม.ค. 57
9 เรื่องที่เหมือนธรรมดา แต่ทำให้คุณหน้าแก่ได้
โรงเรียนนบพิตำวิทยา | 15 ม.ค. 57
ท่านอาจารย์ทวิช ปวีณบำเพ็ญ เข้ารับเกียรติบัตรประเมินโรงเรียนที่มีระบบประกันคุณภาพภายใน ระดับ ดีมาก
โรงเรียนลำปางวิทยา | 15 ม.ค. 57
ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนลำปางวิทยา...ที่ได้รับรางวัล O-NET ประจำปีการศึกษา 2555
โรงเรียนลำปางวิทยา | 15 ม.ค. 57
ขอบพระคุณท่านมนตรี บัวตา และผอ.สุทัศน์ ที่ประสานงาน สี จาก บริษัท ที โอ เอ
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ | 15 ม.ค. 57
การเตรียมความพร้อมในการสอบ O-net ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และการสอบ
โรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทอง | 14 ม.ค. 57
การจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2557
โรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทอง | 14 ม.ค. 57
14 ม.ค57 มูลนิธีไท่ฮุ่ย ( ปัญญาธรรม ) ร่วมกับโรงเรียนจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม
โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด | 14 ม.ค. 57
ค่ายนักคิด คณิตสนุกๆ ของนักเรียนปฐมวัย
โรงเรียนอนุบาลตราด | 14 ม.ค. 57
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง | 14 ม.ค. 57
เลาะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 จ.นครพนม
โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 | 14 ม.ค. 57
กำหนดสอบปลายภาค
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 14 ม.ค. 57
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่63 นครพนม(พิธีเปิด-การแสดง)[HD]
โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 | 14 ม.ค. 57
เรียนอาจารย์ผู้สอน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2556 ส่งต้นฉบับข้อสอบภายในวันที่ 17 มกราคม 57
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 14 ม.ค. 57
นักศึกษาที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนให้ติดต่องานทะเบียนภายในวันที่ 17 มกราคม 57
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 14 ม.ค. 57
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา2556
โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 | 14 ม.ค. 57
ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ตำแหน่ง
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 14 ม.ค. 57
การประเมินโรงเรียนวัดสลักเหนือ
โรงเรียนสามแยกบางคูลัด(จั่นเพชรวิทยาคาร) | 14 ม.ค. 57
ขอเชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีวันครู ประจำปี2557 ณ โรงเรียนนายางกลัดพิทยาคม
โรงเรียนเทพสถิตวิทยา | 14 ม.ค. 57
8 มกราคม 2557 การประเมินเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนบ้านทรงธรรม | 14 ม.ค. 57
เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก 2557 @สนามกีฬากลางจังหวัดพิจิตร
โรงเรียนโรงเรียนบางลายพิทยาคม | 14 ม.ค. 57
สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องเก็บอุกปรณ์กีฬาโรงเรียนวังวิเศษ
โรงเรียนวังวิเศษ | 14 ม.ค. 57
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 14 ม.ค. 57
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ Pre O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๖
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 14 ม.ค. 57
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 14 ม.ค. 57
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 14 ม.ค. 57
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันปีใหม่ ๒๕๕๗ ของนักเรียน
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 14 ม.ค. 57
ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูฑิฆัมพร จันทรากุล ที่ได้รับรางวัลคุรุคุณธรรมเข็มทองแดง ปี 2556
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง | 14 ม.ค. 57
ประกาศรับสมัครนักเรียน
โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) | 14 ม.ค. 57
งานวิจัยไก่ไข่ใบเตยหอมชนะเลิศระดับชาติ
โรงเรียนบ้านนาหมอม้า | 14 ม.ค. 57
การขับเคลื่อนโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน
โรงเรียนบ้านนาหมอม้า | 12 พ.ย. 56
กำหนดการสอบ O-NET 57
โรงเรียนหยกฟ้า | 14 ม.ค. 57
หยุดเรียนวันพุธที่ 15 มกราคม 2557 คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก | 14 ม.ค. 57
เลื่อนวันขายทอดตลาดอาคารเรียนแบบ 017 จากวันที่ 16 มกราคม 2557 เป็นวันที่ 17 มกราคม 2557 เวลาคงเดิม
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ | 06 ม.ค. 57
ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาระดับอนุปริญญาปีการศึกษา2557
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 14 ม.ค. 57
แจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานช่วงเดือน มกราคม - มีนาคม 2557
โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา | 14 ม.ค. 57
ประกาศเปิดเรียนตามปกติ ในวันพุธที่ ๑๕ ม.ค. ๕๗
โรงเรียนวัดชนะสงคราม | 14 ม.ค. 57
คำขวัญวันครู 2557
โรงเรียนวัดคีรีกันทร์ | 14 ม.ค. 57
นายกชาติชาย เจียมศรีพงษ์ มอบเสื้อกันหนาวแก่นักเรียนโรงเรียนบางลายพิทยาคม
โรงเรียนโรงเรียนบางลายพิทยาคม | 14 ม.ค. 57
วันเด็ก
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ | 14 ม.ค. 57
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 233/554 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th