หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านลาดหอคำ
สพป.อุดรธานี เขต 4
โรงเรียนร่มเกล้า 2 อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 3
โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ
สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนวัดเจ้าเจ็ดใน
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนบ้านตาอุด
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนบ้านท่าดินดำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม
สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดชีผ้าขาว
สพป.สมุทรสาคร เขต 1
โรงเรียนบ้านคำนาดี
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
ว่าที่ร้อยตรีพินิจ สุขใจ
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านลาดหอคำ    จ.อุดรธานี
นายวรพงษ์ มั่นคง
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านหนองบัว    จ.ตาก
นางสาวนุชนภา ใจห้าว
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : คณะครูและบุคลากร
ร.ร.บ้านบางสัก    จ.ตรัง
สุกัญญา น่ารัก
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.วัดเทพราช    จ.ฉะเชิงเทรา
นางสาวสุทธิการ แสงศศิธร
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มงานทะเบียนวัดผลและประเมินผล
ร.ร.บ้านดอนทะแยง    จ.นครราชสีมา
นายณัฏฐวัฒน์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านดอนทะแยง    จ.นครราชสีมา
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,960,175 ครั้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 2,744,041 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,634,979 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,252,184 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,204,159 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,998,746 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,859,825 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,678,587 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,644,286 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,631,781 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,490,045 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,412,425 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,391,683 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,384,725 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,365,194 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
แบบประเมินสมรรถนะ
โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี | 18 ส.ค. 57
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี | 18 ส.ค. 57
วันแม่ 2557
โรงเรียนโรงเรียนคลองเสาธง | 18 ส.ค. 57
วันภาษาไทย&สัปดาห์ห้องสมุด
โรงเรียนโรงเรียนคลองเสาธง | 18 ส.ค. 57
English Camp
โรงเรียนโรงเรียนคลองเสาธง | 18 ส.ค. 57
แผนปฏิบัติการ ๕๗
โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม | 18 ส.ค. 57
แผนปฏิบัติการ ๕๖
โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม | 18 ส.ค. 57
แผนปฏิบัติการ ๕๕
โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม | 18 ส.ค. 57
ศิลปหัตถกรรมระดับเขต สพม.๕ สิงห์บุรี
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม | 17 ส.ค. 57
พระนิสิตปีที่ 4 มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย เยี่ยมชมโรงเรียน
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม | 17 ส.ค. 57
ท่านพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีและคณะ ได้เดินทางมาเยี่ยมโรงเรียนเมื่อวันที่ 14 ส.ค. 2557
โรงเรียนบ้านจันลม | 17 ส.ค. 57
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
โรงเรียนบ้านวังดินสอ | 17 ส.ค. 57
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติครบ๕รอบสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร
โรงเรียนเทพสถิตวิทยา | 17 ส.ค. 57
ผลการแข่งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ของศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหินฮาวนาซำ
โรงเรียนบ้านนาซำ | 17 ส.ค. 57
รายชื่อนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับศูนย์เครือข่ายฯที่จะต้องส่งสพป.เพชรบูรณ์ เขต
โรงเรียนบ้านนาซำ | 17 ส.ค. 57
กิจกรรมวันแม่ ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม | 16 ส.ค. 57
วันที่ 15 สิงหาคม 2557 โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร นำโดย นายธารา พิลาแสง ผู้อำนวยการโรงเรียน ตอนรับคณะติ
โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร | 16 ส.ค. 57
การติิดตาม ประเมินผล นิเทศ
โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี | 16 ส.ค. 57
รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนบ้านส่องตาแล | 16 ส.ค. 57
เชิญครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมประชุม
โรงเรียนสภาราชินี 2 | 15 ส.ค. 57
4 ปี ผอ.มาลี แก้วละเอียด /admin
โรงเรียนควนพระสาครินทร์ | 15 ส.ค. 57
ผลการประกวด/แข่งขัน กิจกรรมงานมหกรรมเห็ดเฉลีมพระเกียรติ 82 พรรษามหาราชินี
โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | 15 ส.ค. 57
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพม.๑๖
โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ | 15 ส.ค. 57
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร นำโดยท่านผู้อำนวยการ ธารา พิลาแสง เข้าร่วมต้อนรั
โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร | 15 ส.ค. 57
คณะครู และผู้บริหารโรงเรียน จาก สพป.สุพรรณบุรี เขต3 เข้าศึกษาดูงานที่โรงเรียน(26 มิ.ย.57)
โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 | 15 ส.ค. 57
การทำการบ้าน
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 15 ส.ค. 57
สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 15 ส.ค. 57
แนะนำเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย | 15 ส.ค. 57
รายละเอียดห้องพักโรงแรมในจังหวัดกระบี่
โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ | 15 ส.ค. 57
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ จุนวิทยาคม
โรงเรียนจุนวิทยาคม | 15 ส.ค. 57
รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา เสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย | 15 ส.ค. 57
Intensive English Camp for Prathom Suksa 6 Students
โรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 | 15 ส.ค. 57
เข้าค่ายอบรมคุณธรรม
โรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 | 15 ส.ค. 57
ประชุมคณะวิทยากรศูนย์PEER Center
โรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 | 15 ส.ค. 57
การออมเงิน
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 15 ส.ค. 57
เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ความรู้เกี่ยวกับกฏจราจร
โรงเรียนบ้านซับตารี | 15 ส.ค. 57
การเลี้ยงปลาดุก
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 15 ส.ค. 57
สรุปข่าวในรอบสัปดาห์ 13 ส.ค. 57
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 15 ส.ค. 57
รายชืื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล จากการประกวดกิจกรรมวันแม่ ณ.วัดสลกบาตร
โรงเรียนบ้านส่องตาแล | 14 ส.ค. 57
Intensive English Camp For Primary Students 2014
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น | 14 ส.ค. 57
สอบราคาซื้ออาหารแห้ง เครื่องนอน อุปกรณ์การประกอบอาหาร
โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง | 14 ส.ค. 57
วันวิทยาศาสตร์
โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ | 14 ส.ค. 57
กิจกรรมวันแม่โรงเรียนอนุบาลไทรงาม
โรงเรียนอนุบาลไทรงาม | 14 ส.ค. 57
พิธีรับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 14 ส.ค. 57
รางวัลชนะเลิศ สุดยอดส้วมแห่งปี 2556 ระดับประเทศ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 14 ส.ค. 57
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงหอประชุม โรงเรียนวัดสุขกร
โรงเรียนวัดสุขกร | 14 ส.ค. 57
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซ่มอาคาร
โรงเรียนวัดบ้านใหม่ | 14 ส.ค. 57
ประกาศสอบราคาจัดซื้อสื่อและหนังสือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
โรงเรียนวัดบ้านใหม่ | 14 ส.ค. 57
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ | 14 ส.ค. 57
ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่ นางสาววิชยา อินทพรม พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านพร้าว
โรงเรียนบ้านพร้าว | 14 ส.ค. 57
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 233/591 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th