หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
นายพิริยะ สุวรรณสายะ
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม)    จ.นครปฐม
นางสาวนิสายชล พงศ์พาชำนาญเวช
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม)    จ.นครปฐม
นางสาวสุรีย์รัตน์ ยิ้มขลิบ
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม)    จ.นครปฐม
นายธีรัตม์ เสฎฐวุฒิธารณ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม)    จ.นครปฐม
นางสาวภัทชา พิสุทธิ์เมธา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม)    จ.นครปฐม
นางสาวชัญญ์ชนพร ทองขวัญ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม)    จ.นครปฐม
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,163,323 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,852,953 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,843,911 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,445,674 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,238,510 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,214,144 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,055,064 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,040,524 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,823,917 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,756,645 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,709,240 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,688,823 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,683,850 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 1,641,602 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,628,397 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติของโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย วันที่ 1 กรกฎาคม 2558
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย | 07 ส.ค. 58
การรณรงค์และกล่าวปฏิญาณตนต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดสากล วันที่ 26 มิถุนายน 2558
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย | 07 ส.ค. 58
๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ จัดกิจกรรมวันแม่
โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ | 07 ส.ค. 58
ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-6 ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ
โรงเรียนน้ำรอบวิทยา | 07 ส.ค. 58
วีดีโอ เชียร์ ทุกคณะสี กีฬาภายในโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน | 06 ส.ค. 58
โครงการครู D.A.R.E. ของโรงเรียน
โรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง | 06 ส.ค. 58
ขอขอบพระคุณท่านคณะกรรม ท่านศึกษานิเทศก์ได้มาประเมินและตรวจเยี่ยมโรงเรียนสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 6 ส. ค.
โรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม | 06 ส.ค. 58
การจัดทำแผนภูมิการบริหารงาน
โรงเรียนสภาราชินี 2 | 06 ส.ค. 58
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงให้กับโรงเรียน
โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา | 06 ส.ค. 58
รางวัลเหรียญทอง ลำดับที่ 3 กิจกรรมวาดภาพจากเรื่องที่กำหนด
โรงเรียนสายชล | 06 ส.ค. 58
รางวัลเหรียญทอง ลำดับที่ 2 กิจกรรมคัดลายมือ
โรงเรียนสายชล | 06 ส.ค. 58
รางวัลเหรียญทอง ลำดับที่ 2 การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation)
โรงเรียนสายชล | 06 ส.ค. 58
การสอบ O-NET ป.6
โรงเรียนบ้านปลักแรด | 06 ส.ค. 58
การสอบ O-NET ม.3
โรงเรียนบ้านปลักแรด | 06 ส.ค. 58
การสอบ O-NET ม.6
โรงเรียนบ้านปลักแรด | 06 ส.ค. 58
การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 06 ส.ค. 58
ตรวจสอบรายชื่อผู้ร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 06 ส.ค. 58
ประชาสัมพันธ์รางวัลเยาวชนดีเด่น
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 06 ส.ค. 58
การประกวดท่องพุทธวจน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 06 ส.ค. 58
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสมาคมครอสเวิร์ด
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 06 ส.ค. 58
การรับสามเณรเข้าเรียนในโรงเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 06 ส.ค. 58
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 06 ส.ค. 58
ระเบียบโรงเรียนสกาดพัฒนา "ว่าด้วยงานปกครองนักเรียน ปีพ.ศ. 2558"
โรงเรียนสกาดพัฒนา | 06 ส.ค. 58
การประเมินการอ่านเขียน ครั้งที่ ๒
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 06 ส.ค. 58
เลื่อนการจัดงานมหกรรมส่งเสริมศิลธรรม
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 06 ส.ค. 58
หลักเกณฑ์วิธีการย้ายข้าราชการครู
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 06 ส.ค. 58
ขอเชิญร่วมบริจาคทุนทรัพย์
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 06 ส.ค. 58
รางวัลเหรียญทอง ลำดับที่ 1 กิจกรรมการเล่านิทานภาษาอังกฤษ
โรงเรียนสายชล | 06 ส.ค. 58
รายงานสอบทานการเงินเดือน มิ.ย.๕๘
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 06 ส.ค. 58
สำรวจความต้องการเงินกู้ยืม
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 06 ส.ค. 58
รางวัลดีเด่น ในการประกวดศิลปกรรม ปตท.เยาวชนภาคใต้ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2558
โรงเรียนสายชล | 06 ส.ค. 58
ขอขอบคุณ...เด็กหญิงอนัญญา และ เด็กชายภูกิจ วิชัยประดิษฐ์
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ | 06 ส.ค. 58
คู่มือการขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา | 06 ส.ค. 58
คู่มือการขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา | 06 ส.ค. 58
คู่มือการขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา | 06 ส.ค. 58
คู่มือการย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา | 06 ส.ค. 58
คู่มือการย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา | 06 ส.ค. 58
คู่มือการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา | 06 ส.ค. 58
การรับสมัครนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพฯ ประจำปี 2558 ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 สิงหาคม 2558
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 06 ส.ค. 58
คู่มือสำหรับประชาชน พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ | 06 ส.ค. 58
แต่งตั้งครูผู้รับผิดชอบการพัฒนานักเรียนชั้น ม. 3 โรงเรียนขยายโอกาสด้านยกระดับคุณภาพผู้เรียน สู่ความพ
โรงเรียนดงบังวิทยา | 06 ส.ค. 58
ประกาศรายชื่อบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่ครูผู้สอนในระดับปฐมวัย
โรงเรียนบ้านม่วงชุม | 06 ส.ค. 58
รับการประเมินประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนบ้านวังลำ | 06 ส.ค. 58
รับการประเมินเพื่อมีและเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญของผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านวังลำ | 06 ส.ค. 58
แข่งขันทักษะวิวัฒวิชาการ
โรงเรียนบ้านวังลำ | 06 ส.ค. 58
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าเป็นครูอัตรจ้างชั่วคราว
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ | 06 ส.ค. 58
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนางานวิชาการ นางวัชรี คำเดช
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ | 06 ส.ค. 58
การจัดการแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ปี 2558
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน | 06 ส.ค. 58

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน | 05 ส.ค. 58

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน | 05 ส.ค. 58
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 233/613 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th