หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
นางเนตรนภา ชินกฤช
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านคูบ    จ.ศรีสะเกษ
นายพิทักไทย พินิจ
ตำหแน่ง : ครู คศ.2 (ว)
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บ้านคูบ    จ.ศรีสะเกษ
นางอุไรพร พวงพลอย
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.บ้านคูบ    จ.ศรีสะเกษ
นางสาวพัชรีพร ศรีมา
ตำหแน่ง : ครูพิเศษ
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านคูบ    จ.ศรีสะเกษ
นางสาวอรุโนทัย ระหา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านคูบ    จ.ศรีสะเกษ
นางสุพรรษา โมฆรัตน์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านคูบ    จ.ศรีสะเกษ
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 2,979,968 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,897,489 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,622,862 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,599,299 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,325,847 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,158,963 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,016,856 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,937,011 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,924,266 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,676,292 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,654,462 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,600,254 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,598,770 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,566,084 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,551,012 ครั้ง
โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา
เข้าชม 1,439,186 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ตัวอย่างการเขียนรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2557
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน | 02 มี.ค. 58
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2557
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน | 02 มี.ค. 58
โรคหลอดเลือดสมอง (อัมพฤกษ์ อัมพาต)
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 02 มี.ค. 58
ดาวโหลด เอกสารคู่มือการทดสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2557 คลิ๊ก !!
โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม | 02 มี.ค. 58
26 ก.พ 58 ความสำเร็จในการปลูกผักออแกนิคในโรงเรียน
โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด | 02 มี.ค. 58
การสอบ LAS ปีการศึกษา ๒๕๕๗
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 02 มี.ค. 58
ประกาศ โรงเรียนสมเด็จพระศรีๆ เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี๘๔พรรษา | 02 มี.ค. 58
สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ ราคากลางของงานก่อสร้าง ราคา 1,922,400.00บาท(หนึ่งล้านเก้าแสน
โรงเรียนน้ำริดวิทยา | 02 มี.ค. 58
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนเทพสถิตวิทยารับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ4 ประจำปีการศึกษา2558
โรงเรียนเทพสถิตวิทยา | 02 มี.ค. 58
บรรยากาศการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้ข้อสอบกลาง ชั้น ม.๑ และ ม.๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
โรงเรียนเมืองหลังสวน | 02 มี.ค. 58
งานบัณฑิตน้อย ประจำปี 2558
โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ | 02 มี.ค. 58
สรุปข่าวในรอบสัปดาห์ 25 ก.พ. 58
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 02 มี.ค. 58
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด | 01 มี.ค. 58
น้ำใจของพี่ที่มีให้น้องๆในโรงเรียนขนาดเล็ก
โรงเรียนบ้านหนองผือ | 01 มี.ค. 58
ต้อนรับนายอนุสรณ์ เสระศาสตร์ รอง ผอ.รร.บ้านเจดีย์โคะ มารับตำแหน่ง รอง ผอ.รร.บ้านท่าอาจ
โรงเรียนบ้านท่าอาจ | 28 ก.พ. 58
ข่าวสารต่าง ๆ งาน 40 ปีกลับมาดูที่ 'คูเมือง'
โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม | 28 ก.พ. 58
อบรมสร้างศูนย์การเรียนรู้ป้องกันสิ่งเสพติดในสถานศึกษาสีขาว โดยครูงามจิตหลำเบ็ญสะ 15-21 มีนาคม2557
โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ | 28 ก.พ. 58
กำหนดสอบปลายปี วันที่ 12-13 มีนาคม 2557
โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ | 28 ก.พ. 58
ประเมินเชิงประจักษ์ วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ผอ.ประเสริฐ รุจิรา ในวันที่ 10 มีนาคม 2557
โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ | 28 ก.พ. 58
SCB LIFE นำเงินมาบริจาคให้โรงเรียนซื้อที่ดิน100,000 บาท ในวันที่ 7 มีนาคม2557
โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ | 28 ก.พ. 58
กำหนดสอบ LAS นักเรียนชั้น ป.2,4,5 ในวันที่ 5-6 มีนาคม 2557 ม. 1,2 ในวันที่ 5-6 มีนาคม 2557
โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ | 28 ก.พ. 58
ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค และเครื่องอ
โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง | 28 ก.พ. 58
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง | 28 ก.พ. 58
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม | 28 ก.พ. 58
สอบราคาจ้าง จัดทำและปรับปรุงห้องประชุม
โรงเรียนการทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์(อนุสรณ์วันเด็กแห่งชาติปี2537) | 28 ก.พ. 58
สอบราคา ซื้อเครื่องดนตรี
โรงเรียนการทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์(อนุสรณ์วันเด็กแห่งชาติปี2537) | 28 ก.พ. 58
โรงเรียนบ้านแม่นะ มีความประสงค์สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ
โรงเรียนบ้านแม่นะ | 28 ก.พ. 58
รับสมัครนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดละไม | 28 ก.พ. 58
ร่วมกิจกรรเมืองทองธานี 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
โรงเรียนบ้านคูบ | 28 ก.พ. 58
ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุมโรงอาหาร
โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก | 27 ก.พ. 58
ประกาศราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรม
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) | 27 ก.พ. 58
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) | 27 ก.พ. 58
คำสัง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) | 27 ก.พ. 58
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา (อ.1) ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) | 27 ก.พ. 58
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง | 27 ก.พ. 58
รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2558
โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ | 27 ก.พ. 58
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2558
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง | 27 ก.พ. 58
กิจกรรมแนะแนวอาชีพ
โรงเรียนเมืองหลังสวน | 27 ก.พ. 58
ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านท่าศิลา สพป.สร.เขต2
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน | 27 ก.พ. 58
ประกาศโรงเรียน ชุมชนประชาสามัคคี
โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี | 27 ก.พ. 58
ปฏิทินปฏิบัติงานทะเบียนวัดผล โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เยี่ยมเกษสุวรรณ) | 27 ก.พ. 58
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสันติสุขพ
โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม | 27 ก.พ. 58
ประกาศ!! เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบการและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ทรุดโทรม
โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม | 27 ก.พ. 58
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก | 27 ก.พ. 58
ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้น ม.4 ประเภทนักเรียนเดิม
โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก | 27 ก.พ. 58
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนบ้านซับตารี | 27 ก.พ. 58
ต้อนรับครูคมสันต์ วงศ์สุรินทร์
โรงเรียนบ้านซับตารี | 26 ก.พ. 58
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนอนุบาลชั้นปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ MEP. ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 26 ก.พ. 58
แบบฟอร์มแจ้งความจำนงให้ความสนับสนุน คลิก
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก | 26 ก.พ. 58
ประกาศ เรื่อง งานฟ้า-ขาว พราววิไล คลิกดูรายละเอียด
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก | 26 ก.พ. 58
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 233/596 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th