หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
พ.ต.ท.ศุภกร เพียรเสมอ
ตำหแน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.หัสดีศึกษา    จ.หนองคาย
นายนะที ราชนิรัมย์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)    จ.จันทบุรี
นางสาวศิรประภา วิพัฒน์กิจไพศาล
ตำหแน่ง : หัวหน้างานแผนและพัฒนาการ
กลุ่ม : กลุ่มบริหารงบประมาณ
ร.ร.นครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา'    จ.พระนครศรีอยุธยา
นายอภิวัฒน์ พุทธรัตน์
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านส่องตาแล    จ.กำแพงเพชร
นายอรรถพล สถานพงษ์
ตำหแน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
กลุ่ม : ระดับชั้นประถมศึกษา
ร.ร.บ้านลุงปุง    จ.สุรินทร์
นางสาวธีราพร แสงบุญส่ง
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.นครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา'    จ.พระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,308,420 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,305,798 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,348,825 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,126,455 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,052,594 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 1,026,033 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,005,766 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 894,172 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 883,398 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 864,838 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 853,903 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 845,523 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 834,355 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
เข้าชม 800,910 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
โรงเรียนบ้านปลาขาว | 06 มิ.ย. 56
นักเรียนโรงเรียนบ้านดอน-นกเอี้ยงเก่าจัดพิธีไหว้ครูปีการศึกษา๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๖
โรงเรียนบ้านดอน-นกเอี้ยงเก่า | 06 มิ.ย. 56
นมัสการพระเจ้า เนื่องในโอกาส ครบรอบ 56 ปีของการก่อตั้งโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา
โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา | 06 มิ.ย. 56
Ranking : ผลการแข่งขัน ตะกร้อไทยแลนด์ลีก 2013
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี | 06 มิ.ย. 56
เตรียมจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2558‏
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี | 06 มิ.ย. 56
การประชุมวิชาการนานาชาติ สถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 3
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี | 06 มิ.ย. 56
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
โรงเรียนสังข์อํ่าวิทยา | 06 มิ.ย. 56
รายชื่อนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองปลามัน ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน | 06 มิ.ย. 56
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม | 06 มิ.ย. 56
กำหนดการพิธีไหว้ครูโรงเรียนอนุบาลดรุณวัฒนา และ โรงเรียนดรุณวัฒนา ในวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖
โรงเรียนดรุณวัฒนา | 06 มิ.ย. 56
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.สุพัตรา ชาตรี ประธานนักเรียน รองประธานนักเรียน ด.ช.จิรายุ ตะยุลรัมย์และด.ญ.ว
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ | 06 มิ.ย. 56
พิธีไหว้ครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ปีการศึกษา 2556 เมื่อ 6 มิถุนายน 2556
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ | 06 มิ.ย. 56
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดูหน้า 90
โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม | 06 มิ.ย. 56
กิจกรรมไหว้ครู และการเลือกตั้งประธานกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2556
โรงเรียนนาขามวิทยา | 06 มิ.ย. 56

โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย | 06 มิ.ย. 56
วารสารประจำเดือนมิถุนายน 2556
โรงเรียนจงฮั้ว | 06 มิ.ย. 56
รำ กลองยาว วันประชุมผู้ปกครอง 4 มิ.ย.2556
โรงเรียนบ้านป่าเซ่า(ประชานุสรณ์) | 06 มิ.ย. 56
ประกาศเลื่อนการอบรมเวิร์คช็อปจรวดขวดน้ำจาก 6-8 มิ.ย.56 เป็นวันที่ 21-24 มิ.ย.56
โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ | 06 มิ.ย. 56
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 4 มิ.ย.56
โรงเรียนบ้านป่าเซ่า(ประชานุสรณ์) | 06 มิ.ย. 56
ปลูกป่า เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี พ.ศ. 2556 / ภาพโดย อ.ชาญจิตร์ จิตอารีย์
โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา | 06 มิ.ย. 56
พิธีไหว้ครู ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนสายชล
โรงเรียนสายชล | 06 มิ.ย. 56
ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 06 มิ.ย. 56
รวมคำขวัญวันครู ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 จนถึง ปีปัจจุบัน พ.ศ. 2556
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 06 มิ.ย. 56
แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าท่ีจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2556...(เพิ่มเติม)
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 06 มิ.ย. 56
ประกาศผลนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเป็น LABBOY ` 56 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ | 06 มิ.ย. 56
แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าท่ีจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2556...
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 06 มิ.ย. 56
สอบ pre-o-net
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 06 มิ.ย. 56
การนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานตามจุดเน้น 10 ประการ ของ สพฐ. รร.ขาขามวิทยา ในวันที่ 26
โรงเรียนนาขามวิทยา | 06 มิ.ย. 56
บุรุษที่มั่งคั่งที่สุดในบาลิโลน....หนังสือดีที่ได้ก่อนตรุษจีน
โรงเรียนเพาะปัญญา และ โรงเรียนอนุบาลเพาะปัญญา | 06 มิ.ย. 56
ผู้อำนวยการสถานศึกษา รับมอบโล่เกียรติคุณ เป็นผู้ส่งเสริมกิจกรรมพระพุทธศาสนาดีเด่น
โรงเรียนวัดแสนสุข | 06 มิ.ย. 56
อบรมครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3ทุกท่าน ณ ห้องประชุมตะแบก มรภ.กาฬสินธุ์
โรงเรียนนาขามวิทยา | 06 มิ.ย. 56
สานสัมพันธ์ พี่น้องเมืองมีนถิ่นทอง กับสภาวัฒนธรรมเมืองมีนบุรี
โรงเรียนวัดแสนสุข | 06 มิ.ย. 56
อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เคร่ื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
โรงเรียนพระแก้ววิทยา | 06 มิ.ย. 56
อบรมเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สพม.33
โรงเรียนพระแก้ววิทยา | 06 มิ.ย. 56
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ป.4 - ป.6 รับทุนการศึกษา
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เยี่ยมเกษสุวรรณ) | 06 มิ.ย. 56
ค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม
โรงเรียนพระแก้ววิทยา | 06 มิ.ย. 56
มหิดลวิจัยพบ "น้ำพริกตาแดง" มีสารต้านมะเร็ง เบาหวาน ความดัน หัวใจ
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 06 มิ.ย. 56
ชีวิตประจำวัน...ของเด็กมอมแมม
โรงเรียนเพาะปัญญา และ โรงเรียนอนุบาลเพาะปัญญา | 06 มิ.ย. 56
โรงเรียนวัดลานนาบุญ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ด้านแหล่งเรียนรู้ จากคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา
โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) | 05 มิ.ย. 56
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม | 05 มิ.ย. 56
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเปิดประตูสู่อาเซียน
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม | 05 มิ.ย. 56
เข้าค่ายภาษาอังกฤษ ณ วัดกระบี่น้อย จ.กระบี่ วันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2556
โรงเรียนวัดสามพัน | 05 มิ.ย. 56
ชนะเลิศการประกวดบรรยายธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา
โรงเรียนอนุบาลสงขลา | 05 มิ.ย. 56
โรงเรียนบ้านโนนใหญ่มาศึกษาดูงานการจัดการศึกษาตามโครงการเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) | 05 มิ.ย. 56
ประชุมผู้ครอง ประจำปีการศึกษา 2556
โรงเรียนเทศบาลปากพนัง ๑ | 05 มิ.ย. 56
วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556
โรงเรียนเทศบาลปากพนัง ๑ | 05 มิ.ย. 56
โรงเรียนบ้านทิพย์นวด เตรียมข้อมูลเพื่อ สมัครเข้าสู โครงการ
โรงเรียนบ้านทิพย์นวด | 05 มิ.ย. 56
ผลการแข่งขันทักษะภาษาไทยตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2666 ระดับศูนย์ฯ
โรงเรียนบ้านพุตะแบก | 05 มิ.ย. 56
การออกเยี่ยมบ้านนักเรียนประจำภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2556
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล | 05 มิ.ย. 56
กิจกรรมไหว้ครู ปี 2556
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 05 มิ.ย. 56
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 233/597 Next »

 

หน้าหลัก| ข่าวประชาสัมพันธ์| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th