หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านนาดา
สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
สพป.ชุมพร เขต 0
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
นางสุปราณี อยู่ฤกษ์
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.มัธยมฐานบินกำแพงแสน    จ.นครปฐม
นายโสภณ ทองจิตร
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.พนมศึกษา    จ.สุราษฎร์ธานี
นางสาวเมทินี ศรสันต์
ตำหแน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.ไพรธรรมคุณวิทยา    จ.ศรีสะเกษ
นางสาวนิภาพร บุญภา
ตำหแน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ไพรธรรมคุณวิทยา    จ.ศรีสะเกษ
นางสาวสุพัตรา จันทมั่น
ตำหแน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.ไพรธรรมคุณวิทยา    จ.ศรีสะเกษ
นายทัชธรรม ชาวไร่
ตำหแน่ง : นิสิต
กลุ่ม : บุคลากร ร.ร.วุฒิวิทยา 2
ร.ร.วุฒิวิทยา    จ.ชลบุรี
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,638,379 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,618,424 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,395,691 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,775,464 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,648,801 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,428,292 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,393,636 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,321,843 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,221,553 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,164,012 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,966,795 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,918,315 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,908,151 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 1,884,072 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,853,106 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
อบรมพัฒนาบุคลากร
โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ | 11 พ.ค. 59
ประกาศรายชื่อ นักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนสภาราชินี 2 | 11 พ.ค. 59
ประกาศรายชื่อ นักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนสภาราชินี 2 | 11 พ.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะและประสบการณ์ พนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอก
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา | 11 พ.ค. 59
แจ้งครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองคันนา ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
โรงเรียนบ้านหนองคันนา | 11 พ.ค. 59
นายสุริยา โนนเสนา เป็นประธานในการชุมนุมรอบกองไฟของลูกเสือชาวบ้านตำบลเขาโร
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 11 พ.ค. 59
กำหนดการ เตรียมเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนสกาดพัฒนา | 11 พ.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ
โรงเรียนสกาดพัฒนา | 11 พ.ค. 59
ประกาศ นักเรียนที่สนใจกู้ยืมเงิน กยศ. 1/59 ให้ลงทะเบียนที่
โรงเรียนมัดร่อซาตุลอุลูมิดดีน | 11 พ.ค. 59
ปฏิทินปฏิบัติงาน โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก | 11 พ.ค. 59
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค | 11 พ.ค. 59
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค | 11 พ.ค. 59
แต่งตั้งครูประจำชั้นและครูผู้สอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙(ฉบับร่าง)
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 10 พ.ค. 59
รายงานระเบียบวาระการประชุมครู ครั้งที่ ๔ - ๒๕๕๙
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 10 พ.ค. 59
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง | 10 พ.ค. 59
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน
โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง | 10 พ.ค. 59
โครงการค่ายพัฒนาภาวะผู้นำนักศึกษา
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 10 พ.ค. 59
ทางโรงเรียนมีการจัดจำหน่ายอุปกรณ์การเรียน ในวันที่ 11 - 12 พฤษภาคม 2559
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก | 10 พ.ค. 59
รายงานการประชุมครู ครั้งที่ 5/2559 วันเสาร์ ที่ 9 เมษายน 2559 เวลา 13.00น.เป็นต้นไป
โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม | 10 พ.ค. 59
แจ้งการส่ง - รับ นักเรียน
โรงเรียนการกุศลวัดนายมวราราม | 10 พ.ค. 59
คำสั่งที่ 80/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปรับสภาพนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 25
โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม | 10 พ.ค. 59
แจ้งกำหนดการเปิดโรงเรียน การกุศลวัดนายมวราราม วันที่ 16 พฤษภาคม 2559
โรงเรียนการกุศลวัดนายมวราราม | 10 พ.ค. 59
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคล ในตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 10 พ.ค. 59
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาทักษะชีวิต 2559
โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ | 10 พ.ค. 59
ตารางเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 10 พ.ค. 59
ประกาศผลสอบคัดเลือกครูเกษตร
โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ | 10 พ.ค. 59
ตารางเรียนและตารางสอน 1/2559
โรงเรียนปลาปากวิทยา | 09 พ.ค. 59
การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 09 พ.ค. 59
คลิปกิจกรรมย้อนหลังของโรงเรียน
โรงเรียนคำสายทองวิทยา | 09 พ.ค. 59
คณะครูโรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) ศึกษาดูงานจังหวัดกาญจนบุรี
โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) | 09 พ.ค. 59
ค่ายพี่น้องสัมพันธ์สร้างสรรค์คุณธรรมนักเรียน ม.1 และ ม.4
โรงเรียนด่านขุนทด | 09 พ.ค. 59
ประกาศรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนสายธรรม | 09 พ.ค. 59
กำหนดเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2559 วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2559
โรงเรียนบ้านหนองคันนา | 08 พ.ค. 59
ประชุมประจำเดือนพฤษภาคมครั้งที่ 3/2559 ระหว่างคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดตำหนักใต้ฯ
โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์) | 07 พ.ค. 59
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา เปิดพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2559
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 07 พ.ค. 59
รายชื่อนักเรียน 2559
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) | 06 พ.ค. 59
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ป.4 -ป.6
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) | 05 พ.ค. 59
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ป.1-ป.3
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) | 05 พ.ค. 59
สรุปประเด็นสำคัญที่ รมว.ศธ. ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานของศึกษาธิการภาค
โรงเรียนคำสายทองวิทยา | 05 พ.ค. 59
ประชาสัมพันธ์นักเรียน โรงเรียนเปิดเตรียมการในวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 จึงขอให้นักเรียนทุกคนมากันทุกคน
โรงเรียนบ้านดงซ่อม | 05 พ.ค. 59
เปิดภาคเรียนที่ 1/2559
โรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา | 05 พ.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาไทย
โรงเรียนวังวิเศษ | 05 พ.ค. 59
ยินดีตัอนรับคุณครูอรอนงค์ ศุภางศ์จรัส
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 04 พ.ค. 59
การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น สำหรับนักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเชียงกลาง“ปร
โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา | 04 พ.ค. 59
รับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสงขลาประจำปีการศึกษา2559
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 04 พ.ค. 59
โรงเรียนวัดเสนีวงศ์รับสมัครครูอัตราจ้าง อบจ.นนทบุรี ปีงบประมาณ 2559
โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ | 04 พ.ค. 59
ผลการพิจารณาเลือกสรรบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน
โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา | 04 พ.ค. 59
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ณ หอประชุม โรงเรียนปลาปากวิทยา
โรงเรียนปลาปากวิทยา | 04 พ.ค. 59
ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นครูอัตราจ้าง
โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ | 04 พ.ค. 59
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เลี้ยงอาหารนักเรียน
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี | 18 ม.ค. 59
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 233/663 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th