หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนภูพระวิทยาคม
สพป.ชัยภูมิ เขต 30
โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
นางสาวประภาพร พรมพินิจ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.ปลาปากวิทยา    จ.นครพนม
นางสาวณัฐญา ใจปัน
ตำหแน่ง : ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.วัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์อนุสรณ์)    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวสุชาดา ถาวรรักษ์
ตำหแน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.วัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์อนุสรณ์)    จ.กรุงเทพมหานคร
นายนรัฐโรจน์ ตรัยวัฒนกุล
ตำหแน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.วัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์อนุสรณ์)    จ.กรุงเทพมหานคร
นายอนนต์ ศรีสวัสดิยาภรณ์
ตำหแน่ง : ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.วัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์อนุสรณ์)    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวมยุรัตน์ ถาวรรักษ์
ตำหแน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.วัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์อนุสรณ์)    จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,340,126 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,058,998 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,030,552 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,533,451 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,356,536 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,281,729 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,153,536 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,086,323 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,930,767 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 1,920,989 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,811,648 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,791,045 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,770,151 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,739,975 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,689,076 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
การจัดซื้อแบบพิมพ์ของทางราชการ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 09 พ.ย. 58
การอบรมพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 09 พ.ย. 58
รายงานข้อมูลในระบบสารสนเทศ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 09 พ.ย. 58
ประกาศรับสมัครกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 09 พ.ย. 58
รายงานสอบทานงานการเงินฯ เดือน ก.ย. ๕๘
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 09 พ.ย. 58
รับสมัครโรงเรียนโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 09 พ.ย. 58
ช่องทางรับข้อร้องเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 09 พ.ย. 58
การจัดพิธีวันวชิราวุธ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 09 พ.ย. 58
พระมหากษัตริย์กับการพุทธศาสนา
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 09 พ.ย. 58
โครงการ กยศ./กรอ.เพื่อชาติ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 09 พ.ย. 58
ขอความร่วมมือเผยแพร่หลักสูตร
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 09 พ.ย. 58
โรงเรียนวัดชนะสงคราม ยินดีบริการเป็นสถานที่จัดงาน มงคล เช่น บวช แต่ง ฯลฯ
โรงเรียนวัดชนะสงคราม | 09 พ.ย. 58
งานอุปสมบท ดร.ศรุต บุญโนนแต้ 8 พฤศจิกายน 2558
โรงเรียนบ้านคูบ | 09 พ.ย. 58
คณะครูโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ทำบุญทอดกฐินที่วัดทุ่งควาย
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 07 พ.ย. 58
ประเมินโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี2557
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 07 พ.ย. 58
คณะครูโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านท่าปากแหว่ง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 07 พ.ย. 58
การเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดสุโขทัย
โรงเรียนวัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง) | 06 พ.ย. 58
.......................................ด่วน....สามารถDownload โปรแกรมระบบคัดกรองนักเรียนรายบุุคคลSDQ
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ | 06 พ.ย. 58
นักเรียนอบรมหลักสูตรระยะสั้น จากวิทยาลัยการอาชีพ อำเภอขาณุวรลักษบุรี
โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) | 06 พ.ย. 58
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นครูสอนอิสลาม ตำแหน่งอิสลามแบบเข้ม
โรงเรียนเทพา | 06 พ.ย. 58
โรงเรียนอนุบาลลางมูลนาก (ราฎษร์อุทิศ) ศึกษาดูงานห้องโทรทัศเพื่อการศึกษาโรงเรียนอนุบาลพิจิตร
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร | 06 พ.ย. 58
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2558
โรงเรียนบ้านซับตารี | 06 พ.ย. 58
โรงเรียนบ้านคูบ ต้อนรับผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการคนใหม่ 3 พฤศจิกายน 2558
โรงเรียนบ้านคูบ | 06 พ.ย. 58
ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ประชุมผู้ปกครองและลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม | 06 พ.ย. 58
ขอแสดงความยินดี กับคุณครูจารุณี แก้วกุล ได้บรรจุเข้ารับราชการครู โรงเรียนบ้านพรุพี จังหวัดกระบี่
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ | 06 พ.ย. 58
แจ้งประชาสัมพันธ์นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมสอบเพชร SMA มหาวชิราวุธ และ EGL
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 05 พ.ย. 58
งานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๕ สพป.นครราชสีมา เขต ๕
โรงเรียนด่านขุนทด | 05 พ.ย. 58
รับทุนการศึกษา
โรงเรียนบ้านซับตารี | 05 พ.ย. 58
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนสายชล | 02 พ.ย. 58
แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่อง ข้อมูลห้องสอบและสถานที่สอบสสวท.ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 05 พ.ย. 58
ประกาศโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนหลังคา อาคารเรียน แบบพิเศษ
โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม | 05 พ.ย. 58
รายละเอียด กิจกรรมหรรษา ปี 2558 ระดับชั้น อ.1 - ป.2
โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา | 05 พ.ย. 58
ิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 กิจกรรมและหลักเกณฑ์การแข่งขันการงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม | 05 พ.ย. 58
ตารางข้อมูลที่พักโรงเรียน วัด และสถานที่ราชการที่สามารถให้เข้าพักได้ ในอำเภอเมืองสุรินทร์
โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม | 05 พ.ย. 58
โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง ของภาคกลาง
โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์อนุสรณ์) | 05 พ.ย. 58
ทางโรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์กำหนดประชุมผู้ปกครองในวันพฤหัสบดี ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ | 05 พ.ย. 58
ภาพกิจกรรมนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนปลูกต้นไม้ที่อำเภอเกาสะบ้าจังหวัดสงขลาร่วมกับชาวบ้านและเจ้าหน้าที่องค
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 05 พ.ย. 58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูสอนอิสลาม ตำแหน่งอิสลามแบบเข้ม
โรงเรียนเทพา | 05 พ.ย. 58
"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 05 พ.ย. 58
โรงเรียนสอนศาสนาศาสนูปถัมภ์ ได้มีการเปิดหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร
โรงเรียนสอนศาสนาศาสนูปถัมภ์ | 05 พ.ย. 58
ติดตามความพร้อมในวันเปิดเทอม วันที่ 8 พ.ค.58
โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ | 04 พ.ย. 58
คณะผู้ใจบุญจากอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยคุณสุธาทิพย์ อนันต์ 17-18 พ.ย.55
โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ | 04 พ.ย. 58
การแข่งขันกรีฑา "มัธยมน่านเกม"
โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม | 04 พ.ย. 58
ข่าวประชาสัมพันธ์ กีฬามัธยม
โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม | 04 พ.ย. 58
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพัก
โรงเรียนหนองอียอวิทยา | 04 พ.ย. 58
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน ระดับอนุบาล ปีการศึกษา 2558 ในวัน อังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2558
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม | 04 พ.ย. 58
เตรียมประเมินโรงเรียนพระราชทาน ระดับจังหวัด
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 04 พ.ย. 58
ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านหาดทรายแก้ว โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 04 พ.ย. 58
กิจกรรมดนตรีพัฒนาพลังสมอง ยามเช้า
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 04 พ.ย. 58
การนิเทศการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 04 พ.ย. 58
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 233/633 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th