หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
ซิสเตอร์ไพรศรี มะลิวัลย์
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.พระวิสุทธิวงส์    จ.ปทุมธานี
บาทหลวงวิทยา เขียวประไพ
ตำหแน่ง : ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระวิสุทธิวงส์
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.พระวิสุทธิวงส์    จ.ปทุมธานี
นางชลรส บุญสมาน
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านท่าสาป    จ.ยะลา
นางสาวสงกรานต์ พรไชยา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)    จ.สุรินทร์
นางนราจันทร์ กมลรัตน์
ตำหแน่ง : ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ
กลุ่ม : เรียนร่วม
ร.ร.น้ำปลีกศึกษา    จ.อำนาจเจริญ
นางรัชนีย์ ทองโพธิ์ศรี
ตำหแน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.น้ำปลีกศึกษา    จ.อำนาจเจริญ
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,079,659 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,325 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,764,426 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,763,461 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,404,010 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,217,355 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,143,198 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,014,335 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,011,832 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,763,131 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,726,068 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,673,425 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,660,763 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,645,700 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,603,444 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,525,290 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
คู่มือสำหรับประชาชน : การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
โรงเรียนกุศลวิทยา | 17 ก.ค. 58
คู่มือสำหรับประชาชน : การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
โรงเรียนกุศลวิทยา | 17 ก.ค. 58
คู่มือสำหรับประชาชน : การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
โรงเรียนกุศลวิทยา | 17 ก.ค. 58
คู่มือสำหรับประชาชน : การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
โรงเรียนกุศลวิทยา | 17 ก.ค. 58
คู่มือสำหรับประชาชน : การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
โรงเรียนกุศลวิทยา | 17 ก.ค. 58
คู่มือสำหรับประชาชน : การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
โรงเรียนกุศลวิทยา | 17 ก.ค. 58
คู่มือสำหรับประชาชน : การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
โรงเรียนกุศลวิทยา | 17 ก.ค. 58
ฟ้อนเล็บ
โรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | 17 ก.ค. 58
วีดีโอแนะนำโรงเรียน
โรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | 17 ก.ค. 58
ชนะเลิศ วงดนตรีสตริง (ม.1-3) โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน)ฯ
โรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | 17 ก.ค. 58
เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน58
โรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | 17 ก.ค. 58
ตารางเรียนป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ | 17 ก.ค. 58
ตารางสอนปีการศึกษา 2558
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ | 17 ก.ค. 58
ตารางสอบ 1/2558
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ | 17 ก.ค. 58
การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 17 ก.ค. 58
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 17 ก.ค. 58
การขอลงทะเบียนเรียนกรณีเรียนซ้ำ/เรียนซ้ำชั้น ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 17 ก.ค. 58
การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 17 ก.ค. 58
: การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.เพื่อการประกอบอาชีพหรือกรณีอื่นๆ
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 17 ก.ค. 58
การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 17 ก.ค. 58
รายงานการจัดการแข่งขัน ควนเมาเกมส์ ครั้งที่ 7
โรงเรียนวัดควนเมา | 17 ก.ค. 58
การย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 17 ก.ค. 58
โครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณีเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา
โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | 17 ก.ค. 58
การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 17 ก.ค. 58
การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 17 ก.ค. 58
ประกาศโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาหาร
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ | 17 ก.ค. 58
17 ก.ค.2558 เข้าเฝ้ารับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนวัดควนเมา | 17 ก.ค. 58
รายชื่อนักเรียน (อัพเดท 17/07/2558)
โรงเรียนอนุบาลแสนสนุก | 17 ก.ค. 58
ปพ.6
โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม | 17 ก.ค. 58
นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 17 ก.ค. 58
มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์) | 17 ก.ค. 58
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรม "Bilke for Mom ๒๐๑๕ ปั่นเพื่อแม่" ในวันอาทิตย์ ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ | 17 ก.ค. 58
หญ้าแฝก
โรงเรียนวังตาลวิทยา | 16 ก.ค. 58
การสร้างคุณลักษณะเด็กปฐมวัย ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
โรงเรียนบ้านซับตารี | 16 ก.ค. 58
รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนบ้านซับตารี | 16 ก.ค. 58
กำหนดการสอบ O-net ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนวัดเชิงเลน | 16 ก.ค. 58
ประกาศขายหม้อแปลงไฟฟ้า Rated Voltages 3300 400/2300 V
โรงเรียนธรรมโฆสิต | 16 ก.ค. 58
นวัตกรรมคัดแยกขยะรีไซเคิิล
โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด | 16 ก.ค. 58
วันที่ 29 ก.ค.58 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและงานสัปดาห์ห้องสมุด
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ | 16 ก.ค. 58
15 ก.ค 58 เปลี่ยนหลังคาอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด | 16 ก.ค. 58
มาแล้ว ค่าย ASEAN Learning Camp #4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง | 16 ก.ค. 58
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสระเกศ | 16 ก.ค. 58
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2557
โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม | 16 ก.ค. 58
แบบสำรวจ ID Plan
โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์) | 16 ก.ค. 58
รับมอบพันธุ์ไก่
โรงเรียนบ้านซับตารี | 16 ก.ค. 58
วันสถาปณาลูกเสือไทย
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน | 15 ก.ค. 58
พิธีไหว้ครู
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน | 15 ก.ค. 58
การใช้งาน Kraipakdee WIFI Hotspot
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม | 15 ก.ค. 58
การนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 15 ก.ค. 58
วัน พฤหัสบดี ที่ 16 กรกฎาคม 2558 จะทำการไถนาเตรียมดินเพื่อที่จะทำการปลูกข้าวฯ
โรงเรียนบ้านแม่เหมืองหลวง | 15 ก.ค. 58
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 233/606 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th