หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านโสกคูณ
สพป.อุดรธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10

กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดบ้านใหม่    จ.พิษณุโลก
นางสาวนพพร ปรีชา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.โยธินบูรณะ อ่างทอง    จ.อ่างทอง
นาย ไสว ขาวผ่อง
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สพม.8    จ.ราชบุรี
นางสาวญนันทพร บุญสงค์
ตำหแน่ง : ครูพี่เลี้ยงอนุบาล 1/2
กลุ่ม : ฝ่ายวิชาการปฐมวัย
ร.ร.กมลลักษณ์    จ.บุรีรัมย์
นางสาวกัญชพร ธนินบุญญาพร
ตำหแน่ง : บรรณารักษศาสตร์และสานิเทศศาสตร์
กลุ่ม : ฝ่ายวิชาการประถมศึกษา
ร.ร.กมลลักษณ์    จ.บุรีรัมย์
นางสาวสุรัชวดี สัเล
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่พัสดุ-ครุภัณฑ์
กลุ่ม : ฝ่ายงบประมาณ
ร.ร.กมลลักษณ์    จ.บุรีรัมย์
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,586,300 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,325,439 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,053,584 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,660,018 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,658,153 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,471,590 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,399,086 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,297,949 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,269,554 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,246,333 ครั้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 1,169,572 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,153,982 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,148,331 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,120,592 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ปีที่ 4 ฉบับที่ 10 เดือน ตุลาคม 2556
โรงเรียนวัดบางกระดี่ | 06 ธ.ค. 56
ปีที่ 4 ฉบับที่ 9 เดือน กันยายน 2556
โรงเรียนวัดบางกระดี่ | 06 ธ.ค. 56
ปีที่ 4 ฉบับที่ 8 เดือน สิงหาคม 2556
โรงเรียนวัดบางกระดี่ | 06 ธ.ค. 56
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติการสอนในโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ
โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ | 06 ธ.ค. 56
เชิญร่วมลงนามถวายพระพร
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร | 06 ธ.ค. 56
คู่มือฝ่ายการเงินและสินทรัพย์ ปีงบประมาณ 2557
โรงเรียนจุนวิทยาคม | 06 ธ.ค. 56
ผู้บริหารการศึกษา ผูู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา คณะครูและเจ้าหน้าที่ สพป.นศ.๒ ร่วมเฉลิมพระเ
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 06 ธ.ค. 56
หยุด 1 วัน วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ | 06 ธ.ค. 56
วันพ่อแห่งชาติ
โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร | 06 ธ.ค. 56
คนดีศรีจันทนารามฯ
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 06 ธ.ค. 56
มอบเงินรางวัลให้กิจกรรมการแสดงของนักเรียนใน "กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
โรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาค | 06 ธ.ค. 56
เชิญร่วมงานศิษย์เก่าคืนถิ่น เขยบ้านไกล สะใภ้หนองชุม ครั้งที่ 2 30 ธันวาคม 2556
โรงเรียนบ้านหนองชุม | 06 ธ.ค. 56
ร่วมถวายพระพร ในวันที 5 ธันวาคม 2556
โรงเรียนบ้านไหล่หิน | 06 ธ.ค. 56
พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช
โรงเรียนบ้านอีเลิศ | 06 ธ.ค. 56
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวันพ่อแห่งชาติ
โรงเรียนบ้านไหล่หิน | 06 ธ.ค. 56
งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวามหาราช
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน | 06 ธ.ค. 56
โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ ร่วมจุดเทียนชัยและถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม
โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ | 06 ธ.ค. 56
การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2557 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)
โรงเรียนสังกัดเทศบาล (http://www.krutessaban.com)ครูเทศบาล | 06 ธ.ค. 56
งานถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ที่ว่าการอำเภอส่องดาว
โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน | 06 ธ.ค. 56
5 ธันวา วันพ่อแห่งชาติ
โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม | 06 ธ.ค. 56
เพลงภูมิแพ้กรุงเทพ - ลูกทุ่งมิตรภาพ126
โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 | 06 ธ.ค. 56
เพลงอยู่คนเดียวมันเหงา - ลูกทุ่งมิตรภาพ126
โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 | 06 ธ.ค. 56
เพลงแดนเซอร์ ม 4 - ลูกทุ่งมิตรภาพ126
โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 | 06 ธ.ค. 56
เพลงจีบได้แฟนตายแล้ว+ขอใจแลกเบอร์ - ลูกทุ่งมิตรภาพ126
โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 | 06 ธ.ค. 56
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสระเกศ | 05 ธ.ค. 56
การประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับจังหวัด
โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 | 05 ธ.ค. 56
กีฬาภายในโรงเรียนบ้านาน้ำชุ่ม ประจำปี2556
โรงเรียนบ้านนาน้ำชุ่ม | 05 ธ.ค. 56
กิจกรรมถวายพระพร 5 ธันวาคม 2556 อำเภอน้ำเกลี้ยง
โรงเรียนบ้านคูบ | 05 ธ.ค. 56
ประชุมสัมมนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอสร้างคอม
โรงเรียนบ้านนาน้ำชุ่ม | 05 ธ.ค. 56
มอบความช่วยเหลือ และเป็นกำลังใจ โรงเรียนวัดมะกอกงอ ที่ประสบอัคคีภัย
โรงเรียนวัดป่าเรไร | 05 ธ.ค. 56
ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ อำเภอน้ำเกลี้ยง 5 ธันวาคม 2556
โรงเรียนบ้านคูบ | 05 ธ.ค. 56
โรงเรียนสัมพันธมิตรวิทยาขอขอบคุณ "ชมรมรักษาดินแดนมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา" ได้อาสามาช่วยทาสีสนา
โรงเรียนสัมพันธมิตรวิทยา | 05 ธ.ค. 56
พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
โรงเรียนบ้านสะโน | 05 ธ.ค. 56
ขอเชิญชมกีฬาสีสัมพันธ์ชุมชน กีฬาสีภายใน
โรงเรียนบ้านนาภู | 05 ธ.ค. 56
แบบฟอร์มกรอกข้อมูล นร ขาดเรียนเกิน 7 วัน และ สรุปผลแก้ 0 ร มผ
โรงเรียนจุนวิทยาคม | 05 ธ.ค. 56
โครงงานสุขศึกษาและพละศึกษา 12 เสือเพื่อสุขภาพผิว
โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) | 05 ธ.ค. 56
ร.ร.คีรีวัฒนารับการประเมินภายนอกรอบ 3 โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน)
โรงเรียนคีรีวัฒนา | 05 ธ.ค. 56
ขยายเวลาประกวดเรียงความ จังหวัดของฉัน
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 05 ธ.ค. 56
ประกาศ "หยุดเรียน" ในวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2556
โรงเรียนอนุบาลกิตติกร | 05 ธ.ค. 56
ขอเชิญร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ณ ศาลาเจริญศุข วัดพระขาว
โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) | 05 ธ.ค. 56
พิธีถวายพระพร ชัยมงคล เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 05 ธ.ค. 56
โรงเรียนบ้านหนองบุญชู ร่วมถวายพระพรฯเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนม์พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ ที่ว่าการอำเภอเข
โรงเรียนบ้านหนองบุญชู | 05 ธ.ค. 56
แจ้งครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ขอรับเงินสนับสนุน จากเขตพื้นท
โรงเรียนด่านขุนทด | 05 ธ.ค. 56
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 ณ ริมเขื่อนแม่น้ำเทพา(ชุมชนมุสลิม)
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 04 ธ.ค. 56
โรงเรียนชุมชนบ้านวัด รับการประกันคุณภาพภายนอก สำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านวัด | 04 ธ.ค. 56
รำถวายพระพรวันพ่อแห่งชาติ
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 | 04 ธ.ค. 56
รร.ทค.จัดอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เตรียมรับตรวจจาก สมศ.
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี | 04 ธ.ค. 56
โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ มอบเกียรติบัตรคุณพ่อดีเด่นประจำปีการศึกษา 2556
โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ | 04 ธ.ค. 56
ฝ่ายทันตกรรม รพ.เกษตรสมบูรณ์ มาให้บริการตรวจสุขภาพฟันแก่นักเรียน
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี | 04 ธ.ค. 56
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
โรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาค | 04 ธ.ค. 56
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 233/682 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th