หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
นางสาวหทัยทิพย์ พลอยสิทธิ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : คณะบุคลากร
ร.ร.วัดเนินสูง    จ.จันทบุรี
นายพรณรงค์ ทรัพย์คง
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ร.ร.วัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)    จ.จันทบุรี
นางสาวอธิษฐาน จิตรหลัง
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วัดควนเมา    จ.ตรัง
นางปิยะภรณ์ ปานเเก้ว
ตำหแน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ (มัธยม)
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.ปัญญาวิทย์    จ.ตรัง
นางสาวประวีณา สร้อยแก้ว
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.หนองแหนพัฒนวิทยาคม    จ.ยโสธร
นายอนันต์ ช่างเรือ
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.โรงเรียนบ้านคลองแห้ง    จ.กระบี่
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,473,004 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,325,439 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 1,827,449 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,573,392 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,547,423 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,376,580 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,332,074 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,257,603 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,202,434 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,154,137 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,081,904 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,042,339 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,042,204 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,037,486 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 11 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนพระกุมารศึกษา | 11 ก.ย. 56
ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 11 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนพระกุมารศึกษา | 11 ก.ย. 56
ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 11 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนพระกุมารศึกษา | 11 ก.ย. 56
ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 11 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนพระกุมารศึกษา | 11 ก.ย. 56
ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 11 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนพระกุมารศึกษา | 11 ก.ย. 56
ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 11 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนพระกุมารศึกษา | 11 ก.ย. 56
ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 11 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนพระกุมารศึกษา | 11 ก.ย. 56
ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 11 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนพระกุมารศึกษา | 11 ก.ย. 56
ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 11 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนพระกุมารศึกษา | 11 ก.ย. 56
วันอังคาร ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2556 ชุมนุมแอโรบิคได้รับเชิญไปแสดง ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา
โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย | 11 ก.ย. 56
(วันที่ 25 - 30 กันยายน 2556) สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ | 10 ก.ย. 56
กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหามหาราชินี 2556
โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา | 10 ก.ย. 56
ภาพกิจกรรมโรงเรียนดีศรีตำบล
โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา | 10 ก.ย. 56
พ.ต.อ.โชคชัย งามวงศ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบุคคโล บรรยายและเผยแพร่ความรู้ให้กับนักเรียน
โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง | 10 ก.ย. 56
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556 ครั้งท่ี 63
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม | 10 ก.ย. 56
12 สิงหาคม กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม | 10 ก.ย. 56
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสนามสอบวัดความสามารถการอ่าน สนามโคกประสิทธิ์วิทยา
โรงเรียนโนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130 | 10 ก.ย. 56
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสนามสอบวัดความสามารถการอ่าน สนามเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา
โรงเรียนโนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130 | 10 ก.ย. 56
การลงทะเบียนเรียน
โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา | 10 ก.ย. 56
โรงเรียนบ้านหมูม่นโพนสว่าง ยินดีต้อนรับ ท่านคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข
โรงเรียนบ้านหมูม่นโพนสว่าง | 10 ก.ย. 56
ตอบสอบคุณภาพภายใน
โรงเรียนบ้านหนองแคทราย | 10 ก.ย. 56
รายชื่อนักเรียนรับจักรยาน
โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) | 10 ก.ย. 56
(รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ) สรุปผลกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ของโรงเรียนราษ
โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม | 10 ก.ย. 56
โรงเรียนบ้านแร่เตรียมประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ (ผู้อำนวยการโรงเรียน)
โรงเรียนบ้านแร่ | 10 ก.ย. 56
เด็กหญิงธวัลรัตน์ จันติ รับรางวัลเหรียญทอง ประเภทชนะการเล่านิทาน นักเรียนเรียนร่วม ฯ
โรงเรียนบ้านแหน | 10 ก.ย. 56
โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 10 ก.ย. 56
ขอเชิญร่วมชมร่วมเชียร์ฟุตบอลลีกอำเภอพนมดงรัก
โรงเรียนบ้านหนองคันนา | 10 ก.ย. 56
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่เป็นตัวแทนเขตพื้นที่ แข่งศิลปหัตกรรมภาคใต้ครั้งที่ 63
โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ | 10 ก.ย. 56
การนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ ในวันที่ 14-15 กันยายน 2556 ณ ม.ร
โรงเรียนวัดปากคลองปลากด | 10 ก.ย. 56
Dankhunthod Cross Word Game 2013
โรงเรียนด่านขุนทด | 10 ก.ย. 56
เผยแพร่ผลงานวิชาการนางสำราญ สันโสภาครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
โรงเรียนกลางคลองสอง (พร ดีเจริญ) | 10 ก.ย. 56
ขอเชิญร่วมงานมุทิตาจิต
โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน | 10 ก.ย. 56
ตัวอย่างงานเศรษฐกิจพอเพียงเครือข่ายช่องจอม
โรงเรียนบ้านโจรก | 10 ก.ย. 56
ปฏิทินวิชาการและตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ | 10 ก.ย. 56
วิดีทัศน์แนะนำโรงเรียนบ้านป่าเซ่าฯ
โรงเรียนบ้านป่าเซ่า(ประชานุสรณ์) | 10 ก.ย. 56
ขอขอบพระคุณ
โรงเรียนมารดาทรงธรรม | 10 ก.ย. 56
รางวัลห้องเรียนสะอาดสวย
โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลลพบุรี | 10 ก.ย. 56
วันพฤหัสบดี ที่ 5 กันยายน พ.ศ.2556 ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่
โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย | 10 ก.ย. 56
แบบประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม | 09 ก.ย. 56
การศึกษาประเทศไหน? ที่มีอะไรต่อมิอะไรที่มากที่สุดในโลก...
โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ | 09 ก.ย. 56
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 09 ก.ย. 56
ขอเชิญร่วมงานการแข่งขันทักษะวิชาการ ณ โรงเรียนบ้านมรสวบในวันศุกร์ที่ 13 กันยายน และ 14 กันยายน 2556
โรงเรียนบ้านมรสวบ | 09 ก.ย. 56
เข้าค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ป.1-ป.6
โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน | 09 ก.ย. 56
เรื่อง การสมัครเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 กลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก | 09 ก.ย. 56
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาหรือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
โรงเรียนวัดบ้านใหม่ | 09 ก.ย. 56
การแสดงผลงานทางวิชาการที่เป็นแนวทางปฏิบัติดีเยี่ยม Lab School Symposium 2013
โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน | 09 ก.ย. 56
โรงเรียนกลางคลองสอง (พร ดีเจริญ) จะดำเนินการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2556 ในวันที่ 3-4 ตุลาคม
โรงเรียนกลางคลองสอง (พร ดีเจริญ) | 09 ก.ย. 56
คณะครูไปศึกษาดูงานเปรียบเทียบกับศูนย์ฯภูหลวง ที่โรงเรียนวึยนวัดคลองสน อ.เกาะช้าง จ.ตราด
โรงเรียนวันอาสาพัฒนา ๒๕๒๐ | 09 ก.ย. 56
สรุปตัวแทนระดับภาคโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม สพม. เขต ๓๐ (ชัยภูมิ)
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม | 09 ก.ย. 56
โครงการลูกดีศรีวันอาสา(ค่ายคุณธรรมจริยธรรม) ปี ๒๕๕๖
โรงเรียนวันอาสาพัฒนา ๒๕๒๐ | 09 ก.ย. 56
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 233/645 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th