หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
นายสุกรี ดอคา
ตำหแน่ง : หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกาาและพลศึกษา
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.สอนศาสนาศาสนูปถัมภ์    จ.กรุงเทพมหานคร
วัชราพร ประสงค์จันทร์
ตำหแน่ง : อาจารย์พิเศษ
กลุ่ม : อาจารย์พิเศษ
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
เอกลักษณ์ สุวรรณชัย
ตำหแน่ง : อาจารย์พิเศษ
กลุ่ม : อาจารย์พิเศษ
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
นันทนา หนูช่วย
ตำหแน่ง : อาจารย์พิเศษ
กลุ่ม : อาจารย์พิเศษ
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
จิราพร รัตนพงศื
ตำหแน่ง : อาจารย์พิเศษ
กลุ่ม : อาจารย์พิเศษ
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
นายพัสกร เชิดพานิชย์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.วัดห้วยคงคาวราวาส    จ.สระบุรี
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,384,736 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,322,035 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,467,438 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 1,418,428 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,381,980 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,246,936 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,164,567 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,151,570 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,054,044 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,021,033 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 994,192 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 956,489 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 953,543 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 884,087 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
สรุปข่าวในรอบสัปดาห์ 31 ก.ค. 56
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 04 ส.ค. 56
สรุปข่าวในรอบสัปดาห์ 24 ก.ค. 56
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 04 ส.ค. 56
สรุปข่าวในรอบสัปดาห์ 17 ก.ค. 56
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 04 ส.ค. 56
สรุปข่าวในรอบสัปดาห์ 10 ก.ค. 56
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 04 ส.ค. 56
สรุปข่าวในรอบสัปดาห์ 3 ก.ค. 56
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 04 ส.ค. 56
สรุปข่าวในรอบสัปดาห์ 26 มิ.ย. 56
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 04 ส.ค. 56
กำเนิด ASEAN community
โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) | 03 ส.ค. 56
เข้าใจ ASEAN ผ่านการ์ตูน
โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) | 03 ส.ค. 56
AEC ไทยพร้อมหรือยัง?
โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) | 03 ส.ค. 56
ภาพการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์
โรงเรียนบ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม | 03 ส.ค. 56
ภาพบรรยากาศการประเมินครูดีในดวงใจ
โรงเรียนบ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม | 03 ส.ค. 56
English for you.
โรงเรียนบ้านนามูลตุ่น | 03 ส.ค. 56
สรุปกิจกรรมที่เป็นตัวแทนเครือข่ายแกก้วมุกดาหาร (บางโรงเรียนขาดชื่อนักเรียนหรือครู)
โรงเรียนคำสายทองวิทยา | 03 ส.ค. 56
๑๒ สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ
โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา | 03 ส.ค. 56
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูทัศนีย์ สิขิวัฒน์ ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านนาเส รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประ
โรงเรียนบ้านนาเส โรงเรียนดีประจำตำบลนากะชะ | 03 ส.ค. 56
ประกาศ ! วันที่ ๕-๗ สิงหาคม ๕๖ ให้นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียน (ช่วงสอบกลางภาค/กลางปี)
โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ | 03 ส.ค. 56
เรียนเชิญ ท่านผู้ปกครองร่วมกิจกรรมวันแม่ ในวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2556 ในระดับชั้น อนุบาลปีที่ 1 และ 2
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 03 ส.ค. 56
"PLC- การสร้างชุมชนการเรียนรู้ ครูเพื่อศิษย์ที่หนองบุญชู ในมุมมองของผู้รู้"
โรงเรียนบ้านหนองบุญชู | 03 ส.ค. 56
วันอาเซียน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม) | 03 ส.ค. 56
ประชุมพัฒนาเกณฑ์สมรรถนะด้าน ICT ของนักเรียน
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม | 03 ส.ค. 56
การนิเทศแบบเต็มพิกัด
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม | 03 ส.ค. 56
ผลการประเมินคัดกรองโรงเรียน ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองบุญชู | 03 ส.ค. 56
สรุปการแข่งขันทักษะศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ระดับโซนอำเภอเวียงแก่น
โรงเรียนบ้านห้วยคุ | 03 ส.ค. 56
ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 1 ตำแหน่ง (ปิดรับสมัคร 08/08/56)
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ | 03 ส.ค. 56
สรุปรายการที่โรงเรียนบ้านห้วยคุได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อในระดับเขต
โรงเรียนบ้านห้วยคุ | 03 ส.ค. 56
ประกาศโครงการรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๒๐ (พ.ศ.๒๕๕๖) ของมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาส
โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ | 03 ส.ค. 56
สช. เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายปีแห่งการรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพ
โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ | 03 ส.ค. 56
เชิญครูโรงเรียนเอกชนร่วมอบรม MS EXCEL 2010 วันที่ 17 สิงหาคม 2556 ฟรี!!!!
โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ | 03 ส.ค. 56
สพป.นศ.2 ขยายเครือข่ายโรงเรียนภัยพิบัติทางธรรมชาติ พร้อมจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยร่วมกันจัดทำแผนแ
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 02 ส.ค. 56
10 กิจกรรม กระตุ้นสมองให้แอคทีฟสุด ๆ
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 02 ส.ค. 56
แข่งขันกีฬาคณะสี 6-9 ส.ค.56
โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สพม.8 | 02 ส.ค. 56
เชิญชวนผู้ปกครอง ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
โรงเรียนบ้านโคกม้า | 02 ส.ค. 56
สอบราคาซื้อ สื่อการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียน
โรงเรียนวัดเด่นใหญ่ | 02 ส.ค. 56
มุมครู
โรงเรียนบ้านคูบ | 02 ส.ค. 56
ประชุมสนทนากลุ่มเพื่อการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ณ โรงเรียนบ้านคูบ
โรงเรียนบ้านคูบ | 02 ส.ค. 56
สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จัดกิจกรรมมอบวูดแบดจ์ 2 ท่อนและ 3 ท่อนแก่ผู้บริ
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 02 ส.ค. 56
ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกตามโครงการงบประมาณงบวิกฤต
โรงเรียนสังข์อํ่าวิทยา | 02 ส.ค. 56
ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นอัตราจ้างครูคอมพิวเตอร์
โรงเรียนสังข์อํ่าวิทยา | 02 ส.ค. 56
ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอก ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
โรงเรียนสังข์อํ่าวิทยา | 02 ส.ค. 56
การส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนกับเจ้าของภาษา
โรงเรียนบ้านเกาะนาน้อย | 02 ส.ค. 56
สรุปรายงานการลงเวลามาปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๖
โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์) | 02 ส.ค. 56
การ์ดวันแม่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
โรงเรียนวัดชนะสงคราม | 02 ส.ค. 56
กำหนดการ ประเิิมินผลผู้เรียนเป็นรายบุคคล ระหว่างภาคเรียนที่ 1/ 2556
โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา | 02 ส.ค. 56
โครงการตลาดพอเพียง(ตลาดนัดเกษตร) วันจันทร์ที่5 สิงหาคม 2556
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม | 02 ส.ค. 56
รายชื่อครูที่เข้ารับการพัฒนาตามโครงการ "ปี 2556 เป็นปีแห่งการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเอกชน
โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ | 02 ส.ค. 56
ด่วน ทางเครือข่ายแก้วมุกกดาหาร ได้กรอกข้อมูลตัวแทนกิจกรรมเสร็จแล้ว ให้ทุกโรงเรียนตรวจสอบด้วย
โรงเรียนคำสายทองวิทยา | 02 ส.ค. 56
การทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือเนตรนารีของโรงเรียนศูนย์เครือข่ายฯ ฆ้องชัย
โรงเรียนโนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130 | 02 ส.ค. 56
การแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชน จ.ลำปาง
โรงเรียนอักษรศิลป์ | 02 ส.ค. 56
ประชาสัมพันธ์ เวรประจำเดือนสิงหาคม ออกแล้วให้เข้าไปดูได้ที่เมนูตาราง เวรประจำเดือน
โรงเรียนสหราษฎร์วิทยานุสรณ์ | 02 ส.ค. 56
ประกาศมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ | 02 ส.ค. 56
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 233/630 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th