หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านนาดา
สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
สพป.ชุมพร เขต 0
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
นายสุริยัน มนุษย์
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.โนนสมบูรณ์วิทยา    จ.นครราชสีมา
นางสาวอุฬาร ดวงขนลา
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.โนนสมบูรณ์วิทยา    จ.นครราชสีมา
นางสาวสุลาวัลย์ ศรีวิจารณ์
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.โนนสมบูรณ์วิทยา    จ.นครราชสีมา
นายจิรวัฒน์ นาคพงษ์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.โนนสมบูรณ์วิทยา    จ.นครราชสีมา
นายสุรศักดิ์ ขามก้อน
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.โนนสมบูรณ์วิทยา    จ.นครราชสีมา
นายธีรศักดิ์ ตรีชะลา
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.โนนสมบูรณ์วิทยา    จ.นครราชสีมา
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,553,255 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,438,543 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,285,361 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,693,719 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,552,553 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,353,861 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,338,766 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,192,617 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,179,080 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,098,298 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,899,521 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,885,513 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,825,154 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,821,571 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,815,425 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติงานวัดผล หลังสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนศรีมหาโพธิ
โรงเรียนศรีมหาโพธิ | 02 มี.ค. 59
หน้าปก ปพ.5 (WORD)
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน | 02 มี.ค. 59
หน้าปก ปพ.5 (PDF)
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน | 02 มี.ค. 59
ประกาศโรงเรียนเชียงกลาง“ประชาพัฒนา” เรื่อง ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึก
โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา | 02 มี.ค. 59
โครงการส่งเสริมกีฬาว่ายน้ำสำหรับนักเรียน แข่งขันว่ายน้ำ
โรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) | 02 มี.ค. 59
คำสั่ง 47 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ
โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม | 02 มี.ค. 59
คำสั่ง 48 แต่งตั้งคณะกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อ
โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม | 02 มี.ค. 59
ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนเทพสถิตวิทยา | 02 มี.ค. 59
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2559
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล | 02 มี.ค. 59
รายงานการประชุมคณะครูฯ(ประชุมย่อย) (24 ก.พ.2559)
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน | 02 มี.ค. 59
New Logo
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) | 01 มี.ค. 59
ประกาศผล การแข่งขันโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภายในสถานศึกษา
โรงเรียนวังวิเศษ | 01 มี.ค. 59
ผลการเลือกตั้งสภานักเรียน ปีกาศึกษา 2559
โรงเรียนบ้านซับตารี | 01 มี.ค. 59
เลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนบ้านซับตารี | 01 มี.ค. 59
ประกาศ!!! สอบราคาซื้อชุดสื่อสำหรับวิชาพลังงาน (๖๐.๑๐.๔๗.๐๔ )
โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม | 01 มี.ค. 59
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าเรียน ป.ตรีฯ
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี | 01 มี.ค. 59
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม | 01 มี.ค. 59
งานศิษย์เก่าคืนสู่เหย้าพัฒนาถิ่นเกิด คืนความสุขให้น้องอนุบาล ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2559
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา | 01 มี.ค. 59
มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีตวามสามารถพิเศษด้านกีฬา
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 01 ก.พ. 59
ประกาศโรงเรียนภูมิซรอลวิทยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา | 01 มี.ค. 59
จัดสรรนมโรงเรียน ช่วงปิดภาคเรียนที่ ๒/๕๘
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 01 มี.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ภาค ก.
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49 | 01 มี.ค. 59
คำอธิบายรายวิชาหน้าที่พลเมือง
โรงเรียนคลองลานวิทยา | 01 มี.ค. 59
ผลการเรียนรู้วิชาหน้าที่พลเมือง
โรงเรียนคลองลานวิทยา | 01 มี.ค. 59
จุดเน้นวิชาหน้าที่พลเมือง
โรงเรียนคลองลานวิทยา | 01 มี.ค. 59
เป้าหมายสำคัญวิชาหน้าที่พลเมือง
โรงเรียนคลองลานวิทยา | 01 มี.ค. 59
กรอบความคิดวิชาหน้าที่พลเมือง
โรงเรียนคลองลานวิทยา | 01 มี.ค. 59
ความนำวิชาหน้าที่พลเมือง
โรงเรียนคลองลานวิทยา | 01 มี.ค. 59
การประเมินโครงการการนิเทศภายในโรงเรียนตามรูปแบบ POLCAS’S MODEL
โรงเรียนเทศบาล๑(ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) | 01 มี.ค. 59
รายงานข้อมูลงบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๘
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 01 มี.ค. 59
การทดสอบโดยใช้ข้อทดสอบกลาง
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 01 มี.ค. 59
ขอข้อมูลคนพิการในหน่วยงาน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 01 มี.ค. 59
การเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง ครั้งที่ ๑
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 01 มี.ค. 59
โครงการพัฒนาครูดนตรีประจำการ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 01 มี.ค. 59
ประกาศ สพม. เขต ๔๒
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 01 มี.ค. 59
การเลื่อน/มี วิทยฐานะ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 01 มี.ค. 59
การคัดเลือกรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 01 มี.ค. 59
การคัดเลือกรางวัลครูดีเด่น
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 01 มี.ค. 59
ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงบุณยวีร์ เกตุชาติ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4/3 ที่ได้รับรางวัลคะแนนยอดเ
โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) | 01 มี.ค. 59
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูจงกลนี บูระวัฒน์ ที่ได้รับรางวัลสุดยอดครูดี โครงการ"ครูดีมีทุกวัน"ระดับจัง
โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) | 01 มี.ค. 59
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูจงกลนี บูระวัฒน์ ที่ได้รับรางวัลครูต้นแบบครูไทยของแผ่นดิน ประจำปี 2558
โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) | 01 มี.ค. 59
วันที่ 29 ก.พ.59 พิธีประสานอนุปริญญาบัตรวิทยาลัยชุมชนสงขลา
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 01 มี.ค. 59
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม | 01 มี.ค. 59
ค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ม.1-2 โรงเรียนเมืองหลังสวน
โรงเรียนเมืองหลังสวน | 01 มี.ค. 59
ประกาศผลสอบวิชาการครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2558
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม | 01 มี.ค. 59
การนิเทศภายในโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนกลางคลองสอง (พร ดีเจริญ) | 01 มี.ค. 59
ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนม.1และม.4ปีการศึกษา2559
โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม | 01 มี.ค. 59
การทดสอบ O- Net
โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย | 29 ก.พ. 59
ประกาศผล การคัดเลือกนักเรียนเพื่อศึกษาต่อ ม.4และปวช.1
โรงเรียนคลองลานวิทยา | 29 ก.พ. 59
ประเมินตนเอง ปี ๕๘
โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา | 29 ก.พ. 59
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 233/649 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th