หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
นายกิตติพงษ์ ขำปลื้มจิตร์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.ชุมชนวัดโพธิ์ทอง    จ.พิจิตร
นายวุฒิชัย ลาจันนนท์
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.แคมป์สนวิทยาคม    จ.เพชรบูรณ์
นางพรทิพย์ ดาราช
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.เทศบาล ๒ บ้านปากน้ำ (พิธานอุทิศ)    จ.ปัตตานี
นางอุทัย ไข่มุกข์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.เทศบาล ๒ บ้านปากน้ำ (พิธานอุทิศ)    จ.ปัตตานี
นางสาวพรพรรณ แปรงกระโทรก
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.บ้านอีมาดอีทราย    จ.อุทัยธานี
นางสาวนันทนา คำสุนันท์
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.ศศิกานต์วิทยา    จ.อุดรธานี
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,414,928 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,325,439 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 1,660,305 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,516,600 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,445,264 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,298,053 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,245,028 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,193,096 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,109,787 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,077,850 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,027,625 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 987,790 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 986,594 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 947,164 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
แสดงความยินดี ด.ช.สหภาพ เปียเหล่ ได้รับรางวัลชมเชยกิจกรรมประกวดศิลปะเชิงสร้างสรรค์ในกรอบรูป ในหัวข้อ
โรงเรียนวัดชนะสงคราม | 22 ส.ค. 56
โครงงานคุณธรรม แบ่งปันน้ำใจ ช่วยเหลือ
โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย | 22 ส.ค. 56
โรงเรียนคุณธรรมดีเด่น จริยธรรม 21ส .ค 2556
โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะ | 22 ส.ค. 56
โครงงานจิตอาสา
โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย | 22 ส.ค. 56
Good Practice Labschool Symposium 2013 Watkuanmao School
โรงเรียนวัดควนเมา | 22 ส.ค. 56
โรงเรียนวัดควนเมา ได้รับรางวัล บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยระดับปฐมวัย
โรงเรียนวัดควนเมา | 22 ส.ค. 56
ผอ.ประภาส นวลจันทร์ ได้รางวัล Good Practice Labschool Symposium 2013
โรงเรียนวัดควนเมา | 22 ส.ค. 56
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก | 22 ส.ค. 56
การแข่งขันทักษะทางวิชาการเพื่อคัดเลือกนักเรียนตัวแทนไปแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา เนื่องในงานศิ
โรงเรียนวัดปากคลองปลากด | 22 ส.ค. 56
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) | 22 ส.ค. 56
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เล่มที่ ๑
โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม | 22 ส.ค. 56
การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เล่มที่ ๒
โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม | 22 ส.ค. 56
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เล่มที่ ๓
โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม | 22 ส.ค. 56
การจัดระบบบริหารและสารสนเทศภายในสถานศึกษา เล่มที่ ๔
โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม | 22 ส.ค. 56
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เล่มที่ ๕
โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม | 22 ส.ค. 56
การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา เล่มที่ ๖
โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม | 22 ส.ค. 56
การจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา เล่มที่ ๗
โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม | 22 ส.ค. 56
แก้ไขเพิ่มเติมการจัดทำรายงานประจำปีในเล่มที่ ๗
โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม | 22 ส.ค. 56
การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง เล่มที่ ๘
โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม | 22 ส.ค. 56
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ งดการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ 23-25 สิงหาคม 2556
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ | 22 ส.ค. 56
โรงเรียนบ้านใหม่ ฝากกด Like ด้วยครับ..............
โรงเรียนโรงเรียนวัดตะโกสูง(เหรียญอุปถัมภ์) | 22 ส.ค. 56
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ออกหน่วยให้บริการ ณ โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ 17 ส.ค.56
โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ | 22 ส.ค. 56
การประเมินเครือข่ายเด็กไทยฟันดี
โรงเรียนบ้านด่าน | 21 ส.ค. 56
ผลการประกวด(best of the best practices)Lab School Symposium 2013 ระดับภาคใต้
โรงเรียนบ้านด่าน | 21 ส.ค. 56
งานเกษียณอายุราชการคุณครู
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี | 21 ส.ค. 56
ระบบ Internet ในโรงเรียนสามารถใช้งานได้ตามปกติแล้วครับผม 21 ส.ค. 56 เวลา 21.15 น.
โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา | 21 ส.ค. 56
ตัวอย่าง ข้อมูลที่อยู่ใน TABLET ของนักเรียน ป.1
โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ | 21 ส.ค. 56
ในวันพฤหัสบดี ที่ 22 สิงหาคม 2556 เชิญร่วมงาน สัปดาห์วิทยาศาสตร์
โรงเรียนโรงเรียนดงขุยวิทยาคม | 21 ส.ค. 56
เข้ารับทุนพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฏราชกุมาร 28 ก.ค. 56 ณ วังศุโขท้ย
โรงเรียนโรงเรียนดงขุยวิทยาคม | 21 ส.ค. 56
มอบหนังสือให้ห้องสมุดโรงเรียน
โรงเรียนวัดบางทราย( หลวงพิณพลราษฎร์ - จู เกษกาญจน์ ) | 21 ส.ค. 56
กองเชียร์ubssทัศนศึกษาสถานที่สำคัญของจังหวัดลำปาง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี | 21 ส.ค. 56
ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี เยี่ยมคณะนักกีฬาและคณะครูผู้ฝึกสอน
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี | 21 ส.ค. 56
คณะคุณหมอโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ มาให้ความรู้การดูแลสุขภาพปากและฟัน
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี | 21 ส.ค. 56
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน(เพิ่มเติม)
โรงเรียนท่านางแนววิทยายน | 21 ส.ค. 56
รร.ชุมชนบ้านสร้างค้อร่วมมือกับสภ.สร้างค้อและรพ.สต.นายอ RE X-Ray
โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ | 21 ส.ค. 56
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(แสนภูวิทยาประสาท)ร่วมงานศพคุณพ่อสมบูรณ์ คุณพ่อของครูจีรนันท์ ครูอ้อย...
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) | 21 ส.ค. 56
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 21 ส.ค. 56
การประกวดเรียงความในงานเบิกฟ้าเทศบาลตำบลขุนทะเล
โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม | 21 ส.ค. 56
งานประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขากายภาพ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำป
โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร | 21 ส.ค. 56
สรุปโครงการ ปี 2556
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) | 21 ส.ค. 56
เอกสารการรับสมัครเด็กและเยาวชนคนต้นแบบ “เด็กและเยาวชนดีศรีสระบุรี”
โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค | 21 ส.ค. 56
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ปี 2556
โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย | 21 ส.ค. 56
ร่วมกิจกรรม Lab School Symposium 2013 ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ 7-9 สิงหาคม 2556
โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง | 21 ส.ค. 56
เรียงความชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ ๓ ปี ๒๕๕๖ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุ
โรงเรียนโรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ | 21 ส.ค. 56
นิเทศการสอนผู้ช่วยครู 20-23 ส.ค. 56
โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา | 21 ส.ค. 56
การทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ในวันที่ 20 กันยายน 2556 ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จ.ปทุมธานี
โรงเรียนวัดปากคลองปลากด | 21 ส.ค. 56
งานอาเซียน ASEAN DAY
โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | 21 ส.ค. 56
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ได้รับการคัดเลือกระดับจังหวัดชุมพร Best Practice
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน | 21 ส.ค. 56
เด็กหญิงอรอนงค์ พงษ์สุระ นักเรียนชั้น ป.3 ได้รับพระราชทานรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
โรงเรียนบ้านศาลา | 21 ส.ค. 56
การประกวดโครงงานคุณธรรม มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2556
โรงเรียนบ้านศาลา | 21 ส.ค. 56
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 233/638 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th