หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
นางสาววัชรีภรณ์ แพร่หลาย
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.โยธินบูรณะ อ่างทอง    จ.อ่างทอง
นางสาวณัฐนรี สงวนสุข
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.โยธินบูรณะ อ่างทอง    จ.อ่างทอง
นางสาวปราณี พ่วงทองคำ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.โยธินบูรณะ อ่างทอง    จ.อ่างทอง
นายศักดิ์ดา แอกทอง
ตำหแน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (พลศึกษา)
กลุ่ม : นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ 57
ร.ร.ไกรภักดีวิทยาคม    จ.ศรีสะเกษ
นางสาวลัดดาวัลย์ บุญนาค
ตำหแน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (พลศึกษา)
กลุ่ม : นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ 57
ร.ร.ไกรภักดีวิทยาคม    จ.ศรีสะเกษ
นางสาวอรุณทอง จันทกรณ์
ตำหแน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (คณิตศาสตร์)
กลุ่ม : นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ 57
ร.ร.ไกรภักดีวิทยาคม    จ.ศรีสะเกษ
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,441,430 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,325,439 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 1,755,091 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,544,242 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,490,672 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,326,875 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,311,290 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,225,644 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,151,872 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,117,019 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,052,167 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,013,460 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,009,142 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 988,776 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
กองทุนเงินล้าน หมู่ที่ 6 มอบของให้โรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม | 11 ก.ย. 56
โครงการรับตรง/โควตา/สอบตรง ของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 18/2556
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 11 ก.ย. 56
นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับเขต ระหว่างวันที่ 23-25 ก.ย. 56
โรงเรียนสายชล | 11 ก.ย. 56
นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนอำเภอนาทวี ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 5-6 ก.ย. 56
โรงเรียนสายชล | 11 ก.ย. 56
งานสานฝันพัฒนาคุณภาพนักเรียน คร้งที่ ๙ ปี ๒๕๕๖
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ | 11 ก.ย. 56
บทคัดย่อ โรงเรียบนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
โรงเรียนบ้านโพนสว่าง | 11 ก.ย. 56
10 กันยายน พ.ศ. 2556 โรงเรียนวัดดอนยอได้รับบริจาค เสื้อกันฝน จากบริษัท ซิเบลโก้
โรงเรียนวัดดอนยอ | 11 ก.ย. 56
โรงเรียนยางคำพิทยาคม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สายครูผู้สอน
โรงเรียนยางคำพิทยาคม | 11 ก.ย. 56
2 กันยายน พ.ศ. 2556 โรงเรียนวัดดอนยอส่งประกวด โครงการส้วมสุขสันต์ ของ สพป. นฐ 2
โรงเรียนวัดดอนยอ | 11 ก.ย. 56
เรียนไปทางคณะครูรายการผ่านทักษะวิชาการ
โรงเรียนสหราษฎร์วิทยานุสรณ์ | 11 ก.ย. 56
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางสาวจิดาภา รังษีสุทธิพร
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล | 11 ก.ย. 56
ประเมินสถานศึกษาพอเพียง
โรงเรียนบ้านวังโค้ง | 11 ก.ย. 56
ประเมินการอ่านฯเพื่อคัดกรองกลุ่มเป้าหมาย นักเรียน ชั้น ป.3 และ ชั้น ป.6
โรงเรียนบ้านวังโค้ง | 11 ก.ย. 56
เมื่อวันที่ 9 กันยายนที่ผ่านมา ยุวชนตำรวจดาวคนองได้ปฏิบัติหน้าที่ระงับเหตุนักเรียนทะเลาะวิวาท
โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง | 11 ก.ย. 56
ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 11 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนพระกุมารศึกษา | 11 ก.ย. 56
ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 11 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนพระกุมารศึกษา | 11 ก.ย. 56
ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 11 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนพระกุมารศึกษา | 11 ก.ย. 56
ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 11 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนพระกุมารศึกษา | 11 ก.ย. 56
ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 11 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนพระกุมารศึกษา | 11 ก.ย. 56
ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 11 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนพระกุมารศึกษา | 11 ก.ย. 56
ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 11 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนพระกุมารศึกษา | 11 ก.ย. 56
ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 11 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนพระกุมารศึกษา | 11 ก.ย. 56
ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 11 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนพระกุมารศึกษา | 11 ก.ย. 56
วันอังคาร ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2556 ชุมนุมแอโรบิคได้รับเชิญไปแสดง ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา
โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย | 11 ก.ย. 56
(วันที่ 25 - 30 กันยายน 2556) สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ | 10 ก.ย. 56
กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหามหาราชินี 2556
โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา | 10 ก.ย. 56
ภาพกิจกรรมโรงเรียนดีศรีตำบล
โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา | 10 ก.ย. 56
พ.ต.อ.โชคชัย งามวงศ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบุคคโล บรรยายและเผยแพร่ความรู้ให้กับนักเรียน
โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง | 10 ก.ย. 56
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556 ครั้งท่ี 63
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม | 10 ก.ย. 56
12 สิงหาคม กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม | 10 ก.ย. 56
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสนามสอบวัดความสามารถการอ่าน สนามโคกประสิทธิ์วิทยา
โรงเรียนโนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130 | 10 ก.ย. 56
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสนามสอบวัดความสามารถการอ่าน สนามเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา
โรงเรียนโนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130 | 10 ก.ย. 56
การลงทะเบียนเรียน
โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา | 10 ก.ย. 56
โรงเรียนบ้านหมูม่นโพนสว่าง ยินดีต้อนรับ ท่านคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข
โรงเรียนบ้านหมูม่นโพนสว่าง | 10 ก.ย. 56
ตอบสอบคุณภาพภายใน
โรงเรียนบ้านหนองแคทราย | 10 ก.ย. 56
รายชื่อนักเรียนรับจักรยาน
โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) | 10 ก.ย. 56
(รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ) สรุปผลกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ของโรงเรียนราษ
โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม | 10 ก.ย. 56
โรงเรียนบ้านแร่เตรียมประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ (ผู้อำนวยการโรงเรียน)
โรงเรียนบ้านแร่ | 10 ก.ย. 56
เด็กหญิงธวัลรัตน์ จันติ รับรางวัลเหรียญทอง ประเภทชนะการเล่านิทาน นักเรียนเรียนร่วม ฯ
โรงเรียนบ้านแหน | 10 ก.ย. 56
โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 10 ก.ย. 56
ขอเชิญร่วมชมร่วมเชียร์ฟุตบอลลีกอำเภอพนมดงรัก
โรงเรียนบ้านหนองคันนา | 10 ก.ย. 56
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่เป็นตัวแทนเขตพื้นที่ แข่งศิลปหัตกรรมภาคใต้ครั้งที่ 63
โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ | 10 ก.ย. 56
การนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ ในวันที่ 14-15 กันยายน 2556 ณ ม.ร
โรงเรียนวัดปากคลองปลากด | 10 ก.ย. 56
Dankhunthod Cross Word Game 2013
โรงเรียนด่านขุนทด | 10 ก.ย. 56
เผยแพร่ผลงานวิชาการนางสำราญ สันโสภาครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
โรงเรียนกลางคลองสอง (พร ดีเจริญ) | 10 ก.ย. 56
ขอเชิญร่วมงานมุทิตาจิต
โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน | 10 ก.ย. 56
ตัวอย่างงานเศรษฐกิจพอเพียงเครือข่ายช่องจอม
โรงเรียนบ้านโจรก | 10 ก.ย. 56
ปฏิทินวิชาการและตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ | 10 ก.ย. 56
วิดีทัศน์แนะนำโรงเรียนบ้านป่าเซ่าฯ
โรงเรียนบ้านป่าเซ่า(ประชานุสรณ์) | 10 ก.ย. 56
ขอขอบพระคุณ
โรงเรียนมารดาทรงธรรม | 10 ก.ย. 56
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 233/647 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th