หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
นายอาทิตย์ พึ่งดี
ตำหแน่ง : กรรมการ
กลุ่ม : คณะกรรมการสภานักเรียน
ร.ร.บ้านวังกกเดื่อ    จ.เลย
เด็กหญิงวนิดา รัตนเพชร
ตำหแน่ง : กรรมการ
กลุ่ม : คณะกรรมการสภานักเรียน
ร.ร.บ้านวังกกเดื่อ    จ.เลย
เด็กหญิงอาทิติยา คำจิตร์
ตำหแน่ง : กรรมการ
กลุ่ม : คณะกรรมการสภานักเรียน
ร.ร.บ้านวังกกเดื่อ    จ.เลย
เด็กหญิงสุวิมล ธนาชัย
ตำหแน่ง : กรรมการ
กลุ่ม : คณะกรรมการสภานักเรียน
ร.ร.บ้านวังกกเดื่อ    จ.เลย
นางสาวจิลลาภัทร อ่อนมีคุณ
ตำหแน่ง : กรรมการ
กลุ่ม : คณะกรรมการสภานักเรียน
ร.ร.บ้านวังกกเดื่อ    จ.เลย
เด็กหญิงยุลัดดา มุทาพร
ตำหแน่ง : กรรมการ
กลุ่ม : คณะกรรมการสภานักเรียน
ร.ร.บ้านวังกกเดื่อ    จ.เลย
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,352,169 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,313,585 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,417,092 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 1,258,646 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,242,711 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,162,612 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,088,758 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,039,798 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 968,902 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 948,386 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 935,096 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 896,050 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 887,852 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 864,838 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่63 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ | 04 ก.ค. 56
สรุปรายงานการลงเวลามาปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๖
โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์) | 04 ก.ค. 56
แจ้งผลการประเมินฯ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ | 04 ก.ค. 56
1 กรกฎาคม พิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม(วัฒนรวมวิทยา) | 04 ก.ค. 56
กีฬานักเรียนภายในโรงเรียนเสิงสาง ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนเสิงสาง | 04 ก.ค. 56
26 มิถุนายน 2556 พิธีไหว้ครู และวันสุนทรภู่
โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม(วัฒนรวมวิทยา) | 04 ก.ค. 56
ลองจับ Nokia Lumia 925 พร้อมฟีเจอร์กล้องใหม่ใน Lumia Amber
โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ | 04 ก.ค. 56
นักเรียนบ้านหนองแม่แตง ได้เป็นตัวแทนของกลุ่มโรงเรียนไทรงาม ระดับ ป.1-3 แข่งขันพูดภาษาอังกฤษ
โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) | 04 ก.ค. 56
18-20 มิถุนายน 2556 มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคกลาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม(วัฒนรวมวิทยา) | 04 ก.ค. 56
โรงเรียนหยุด วันที่ ๕ กรกฏาคม ๒๕๕๖
โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว | 04 ก.ค. 56
ศูนย์ปฐมวัยต้นแบบอำเภอสวี โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) ได้จัดอบรม พ่อ แม่และผู้ปกครองนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) | 04 ก.ค. 56
ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพัชรีรัตน์ สังขรัตน์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1จากแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ
โรงเรียนสภาราชินี 2 | 04 ก.ค. 56
เชิญร่วมงาน Lab School Symposium 2013
โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา | 04 ก.ค. 56
กิจกรรมการเดินสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ ของกองลูกเสือผสม
โรงเรียนคลองหินพิทยาคม | 04 ก.ค. 56
รับสมัครครูจำนวน 2 อัตรา
โรงเรียนอักษรศิลป์ | 04 ก.ค. 56
ประกาศรายชื่อผู้เข้าประกวดสุนทรพจน์
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 04 ก.ค. 56
ชี้แจงการส่งข้อมูลรายการกิจกรรมที่ส่งเข้าแข่งขัน และรายชื่อคณะกรรมการ
โรงเรียนคำสายทองวิทยา | 04 ก.ค. 56
พิธีรับมอบหนังสือจากเทศบาลตำบลยางชุม
โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา | 04 ก.ค. 56
เคเอฟซีจัดกิจกรรม School Tour
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 04 ก.ค. 56
วันจันทร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2556 ตรวจสุขภาพในช่องปาก
โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย | 04 ก.ค. 56
วันจันทร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2556 วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย | 04 ก.ค. 56
ประกาศกระแสไฟฟ้าดับวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2556
โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ | 04 ก.ค. 56
บทความทางวิชาการ หรือดูจากเอกสารดาวโหลด
โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ | 04 ก.ค. 56
โครงการเด็กยิ้ม อิ่มท้อง
โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์ | 04 ก.ค. 56
สรุปรายรับ – รายจ่าย งานศิษย์เก่า ปี 2555 (15 เม.ย. 2555)/admin
โรงเรียนควนพระสาครินทร์ | 04 ก.ค. 56
สรุปรายรับ – รายจ่าย งานศิษย์เก่า ปี 2555 (15 เม.ย. 2555)/admin
โรงเรียนควนพระสาครินทร์ | 04 ก.ค. 56
ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงเรียนเพชรบูรณ์ออกให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีนในโรงเรียน
โรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา | 03 ก.ค. 56
เข้าร่วมพิธีเดินสวนสนามในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทย
โรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา | 03 ก.ค. 56
ขอแสดงความยินดี กับโรงเรียนบ้านนาเส ที่ผ่านการพิจารณาเข้าขอรับตราพระราชทาน
โรงเรียนบ้านนาเส โรงเรียนดีประจำตำบลนากะชะ | 03 ก.ค. 56
เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 มาแล้วครับ
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) | 03 ก.ค. 56
กิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556
โรงเรียนบ้านท่าขึ้น | 03 ก.ค. 56
กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2556
โรงเรียนบ้านท่าขึ้น | 03 ก.ค. 56
กระต่ายกลับใจ
โรงเรียนวัดลานบุญ | 03 ก.ค. 56
สอบชิงทุนส่งเสริมการศึกษา ชั้น ป.2 วันที่ 6 ก.ค.2556
โรงเรียนวัดลาดพร้าว | 03 ก.ค. 56
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ
โรงเรียนพระแก้ววิทยา | 03 ก.ค. 56
ประกาศรายชื่อครูและบุคลากร แยกตามคณะสี การแข่งขัน มุจลินท์เกมส์ ประจำปีการศึกษา2556
โรงเรียนสภาราชินี 2 | 03 ก.ค. 56
โรงเรียนบ้านดอน เป็นโรงเรียนที่ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยดีมาก ผลการทดสอบ O-NET 2555 มัธยม
โรงเรียนบ้านดอน | 03 ก.ค. 56
รางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมแข่งขันน้ำพริกผักสดเครื่องเคียง ระดับชั้น ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรมภาคเหนือ ค
โรงเรียนบ้านดอน | 03 ก.ค. 56
ครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนบ้านดอน ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย ผลการ
โรงเรียนบ้านดอน | 03 ก.ค. 56
ส้วมสุขสันต์
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง | 03 ก.ค. 56
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) | 03 ก.ค. 56
โรงเรียนบ้านดอน เป็นโรงเรียนที่ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยดีมาก ผลการทดสอบ O-NET 2555 ชั้นป
โรงเรียนบ้านดอน | 03 ก.ค. 56
การตรวจส้วม
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง | 03 ก.ค. 56
สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จัดกิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 ก.ค. 56
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 03 ก.ค. 56
ประกาศผลการแข่งขัน ... พาทีสร้างสรรค์
โรงเรียนราชวินิต มัธยม | 03 ก.ค. 56
ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ระดับ
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 03 ก.ค. 56
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษาดีเด่น
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 03 ก.ค. 56
คณะศึกษานิเทศ สพป.ชย.๒ ตรวจสอบคุณภาพภายใน
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี | 03 ก.ค. 56
นักเรียนที่จบปีการศึกษา 2556 รอบสอง ที่ยังไม่ได้รับใบประกาศนียบัตร ให้มารับได้ที่ห้องวิชาการ
โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค | 03 ก.ค. 56
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตอบปัญหาประชาธิปไตย Yong DPR Awards เยาวชนประชาธิปไตยสัมพันธ์ ปีที่ 3
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี | 03 ก.ค. 56
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 233/610 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th