หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
นางสาววิลาวัลย์ ทับหลักสินธุ์
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์
กลุ่ม : เจ้าหน้าที่สำนักงาน
ร.ร.ศีลาจารพิพัฒน์    จ.กรุงเทพมหานคร
นายนธีรักษ์ ทีปะนะ
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่หน้าห้องผู้อำนวยการ
กลุ่ม : เจ้าหน้าที่สำนักงาน
ร.ร.ศีลาจารพิพัฒน์    จ.กรุงเทพมหานคร
นายอภิรักษ์ กุลชุตินธร
ตำหแน่ง : ครูการงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานช่าง)
กลุ่ม : ครูอัตราจ้าง
ร.ร.ศีลาจารพิพัฒน์    จ.กรุงเทพมหานคร

กลุ่ม : กิจกรรมแนะแนว
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
นางสาวกรวิกา สีน้อย
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านท่าศิลา    จ.สุรินทร์
นายสุเทพ ตราชู
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านท่าศิลา    จ.สุรินทร์
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 5,981,799 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,286,756 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,595,034 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,293,893 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,051,388 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 956,203 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 943,920 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 864,838 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 811,986 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 806,078 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 800,585 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 800,331 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 792,546 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
เข้าชม 773,622 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 773,023 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
วันแห่งความสำเร็จ ๒๖ มีนาคม ๕๖
โรงเรียนวัดชนะสงคราม | 25 มี.ค. 56
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศูนย์ไหม คณะครู นักเรียน ร่วมงานวางศิลาฤกษ์ศาลาการเปรียญ วัดบ้านศูนย์ไหม
โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม | 25 มี.ค. 56
ประกาศสอบราคาก่อสร้างส้วม สปช.604/45 (4 ที่นั่ง ติดพื้นดิน)
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 | 25 มี.ค. 56
ผลสอบโอเน็ต
โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี | 25 มี.ค. 56
เหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมฯภาคฯ2555
โรงเรียนสามหมอวิทยา | 25 มี.ค. 56
นักเรียนโรงเรียนบ้านศูนย์ไหมเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมโครงการเรารักในหลวงประจำปี 2556 ณ โรงเรียนบ้า
โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม | 25 มี.ค. 56
ประกาศรับสมัครครู ถึง 31 มีนาคม 56
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา | 25 มี.ค. 56
สามหมอวิทยา รับรับโลห้องสมุดดีเด่น
โรงเรียนสามหมอวิทยา | 25 มี.ค. 56
ประกาศผลสอบวัดความรู้พื้นฐานเข้าศึกษาต่อ ม.1 ประจำปี 2556
โรงเรียนมุกดาลัย | 25 มี.ค. 56
รายงานการพัฒนาและผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูปกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสร์ สำหรับนักเรียนชั้น ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสระเกศ | 25 มี.ค. 56
ปัจฉิมนิเทศสำหรับนักเรียนจบการศึกษาปีการศึกษา55
โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา | 25 มี.ค. 56
งานวิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสระเกศ
โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสระเกศ | 25 มี.ค. 56
รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสระเกศ
โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสระเกศ | 25 มี.ค. 56
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดโง้งพร้อมด้วยคณะครูมาแนะแนวการเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของนักเรียนชั้
โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม | 25 มี.ค. 56
คอตัม อัลกุรอานปี 56
โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา | 25 มี.ค. 56
คณะครูโรงเรียนบ้านศูนย์ไหมอบรมวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้
โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม | 25 มี.ค. 56
ประกาศสอบราคาซื้อแบบเรียนระดับประฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ | 25 มี.ค. 56
ตารางสอบปลายปี ประจำปีการศึกษา 2555
โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ | 25 มี.ค. 56
ระเบียบการเรียน
โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ | 25 มี.ค. 56
เอกสารสำหรับครูประชั้น_แบบรายงานผลการเรียนปลายปี
โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ | 25 มี.ค. 56
แบบฟอร์มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ | 25 มี.ค. 56
Click! ที่นี่ http://182.93.221.41/pcw/
โรงเรียนปากชมวิทยา | 25 มี.ค. 56
สัมมนาขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม | 25 มี.ค. 56
จัดชื้อหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยวิธีพิเศษ
โรงเรียนสภาราชินี 2 | 25 มี.ค. 56
ประกาศผลสอบและซื้อหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1/56
โรงเรียนอารีสวัสดิ์ | 25 มี.ค. 56
ประกาศรับสมัครครูสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน
โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ | 25 มี.ค. 56
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2555
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้ | 25 มี.ค. 56
โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 17 และ 18 ปีการศึกษา 2555
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล | 25 มี.ค. 56
4-6 ก.พ. 56 กลุ่มเชียงยืนทัศนศึกษาเกาะเสม็ดระยอง
โรงเรียนบ้านหนองน้ำเค็ม | 25 มี.ค. 56
กีฬาอบต.เชียงยืน 26 ม.ค. 56
โรงเรียนบ้านหนองน้ำเค็ม | 25 มี.ค. 56
กีฬาวันครู 16 ม.ค. 56 ณโรงเรียนบ้านหมากแข้ง
โรงเรียนบ้านหนองน้ำเค็ม | 25 มี.ค. 56
กำหนดการบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาค | 24 มี.ค. 56
การรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2556
โรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาค | 24 มี.ค. 56
กิจกรรม "เดินทางไกลและการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด‏"
โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี | 24 มี.ค. 56
กิจกรรม "กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่‏"
โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี | 24 มี.ค. 56
ขอเชิญศิษย์เก่าร่วมลงข้อมูล
โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา | 24 มี.ค. 56
วันอำลาสถาบัน
โรงเรียนบ้านดอนจันทร์โพนสวรรค์ | 24 มี.ค. 56
ขอเชิญประชุมผู้ปกครองในวันที่ 31 มีนาคม 2556 เวลา 09.00 น. - 12.00
โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ | 24 มี.ค. 56
คณะครู บุคลากร ร่วมงานฌาปนกิจศพแม่สุบิน วงษ์หาญ หมู่ที่ ๖ วันที่ ๒๔ มี.ค.๕๖
โรงเรียนบ้านดอน-นกเอี้ยงเก่า | 24 มี.ค. 56
เลื่อนกำหนดเปิดซองสอบราคา รายการอุปกรณ์ควบคุม และบริการจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ฯ
โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ | 24 มี.ค. 56
สอบคัดเลือกนักเรียน วันที่ 23 - 24 มีนาคม 2556
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน | 24 มี.ค. 56
รับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 14-18 มีนาคม 2556
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน | 24 มี.ค. 56
ประกาศ !! หลักเกณฑ์-ปฏิทิน รับสมัคร ม.1 - ม.4 ปี 2556 ทั่วประเทศ
โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ | 24 มี.ค. 56
ประกาศผล !! O-Net ป.6 และ ม.3 ประจำปีการศึกษา 2555
โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ | 24 มี.ค. 56
พิธิมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยและประกาศนียบัตร ม.3 รุ่นที่20 (ใจสู้) ประจำปีการศึกษา 2555
โรงเรียนบ้านคูบ | 24 มี.ค. 56
แจ้ง กิจกรรม “ ปัจฉิมนิเทศ ” และอำลาสถาบันของนักเรียน ในระดับสายชั้น ป.6 ของโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 24 มี.ค. 56
นักเรียนคนเก่ง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ของโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 24 มี.ค. 56
แจ้งประกาศ ขอเชิญผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเข้ามาจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มภายในโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 24 มี.ค. 56
เลื่อนรับ ปฟ.1 สำหรับนักเรียนชั้นม.3 และ ม.6
โรงเรียนสภาราชินี 2 | 23 มี.ค. 56
ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อม.1 และ ม.4
โรงเรียนสภาราชินี 2 | 23 มี.ค. 56
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 233/571 Next »

 

หน้าหลัก| ข่าวประชาสัมพันธ์| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th