หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนภูพระวิทยาคม
สพป.ชัยภูมิ เขต 30
นางสิริอุบล ทองหล่อเลิศ
ตำหแน่ง : ครูคศ.3 / ครูประจำชั้นป.1/2
กลุ่ม : ครูผู้สอนระดับชั้น ป.1-3
ร.ร.สายไหม(ทัสนารมย์อนุสรณ์)    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวโชติกา วงค์ปัญญา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.บ้านวาวี    จ.เชียงราย
นางสาวเฌณิศา ศรีวิชัย
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.บ้านวาวี    จ.เชียงราย
นายอนุพงษ์ สมศรี
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บ้านวาวี    จ.เชียงราย
นางสาววรรณทนา สุวรรณรินทร์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านวาวี    จ.เชียงราย
นางสาวอมรวรรณ ศรเทพ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านวาวี    จ.เชียงราย
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,246,944 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,949,910 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,932,790 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,483,692 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,293,635 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,260,272 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,095,740 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,061,543 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,877,457 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,783,363 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 1,773,047 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,746,389 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,725,562 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,711,037 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,654,000 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ และกิจกรรมรณรงค์เนื่องใน "วันต่อต้านยาเสพติดโลก"
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 26 มิ.ย. 58
อบรมพัฒนาครูในการสร้างเครือข่าย เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ของสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 21 มิ.ย. 58
เด็กปั้น ปันความสุข ปลูกความรู้ สู่อนาคตยั่งยืน
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 17 มิ.ย. 58
จัดพิธีไหว้ครู "น้อมจิตวันทา บูชาคุณครู กตัญญูกตเวที" ประจำปีการศึกษา 2558
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 11 มิ.ย. 58
ตัวแทนโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ศึกษาดูงานโรงเรียนฟากท่าวิทยา
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 09 มิ.ย. 58
งานเลี้ยงรับ-ส่ง ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 08 มิ.ย. 58
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 08 มิ.ย. 58
ครูวิไล อ่อนตานา อำลานักเรียนเพื่อไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนฟากท่าวิทยา จ.อุตรดิตถ์
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 07 มิ.ย. 58
รับการนิเทศติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 03 มิ.ย. 58
กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาโลก
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 29 พ.ค. 58
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 29 พ.ค. 58
งานปกครองตรวจทรงผมนักเรียน ม.ต้น
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 25 พ.ค. 58
มอบถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่แข่งขันปั่นจักรยานแรลลี่ชมเขาหินล้านปี ประจำปี 2558
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 22 พ.ค. 58
โรงเรียนบ้านคูบ รับการตรวจเยี่ยมงานแนะแนวจากคณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนบ้านคูบ | 09 ก.ย. 58
การอบรมการเงินและพัสดุ
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 09 ก.ย. 58
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ สพฐ.
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 09 ก.ย. 58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
โรงเรียนบ้านนาทวี | 09 ก.ย. 58
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา รับรางวัลเกียรติบัตร โรงเรียนจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับดีเด่น
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 09 ก.ย. 58
คู่มือสำหรับประชาชน
โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา | 09 ก.ย. 58
โรงเรียนบ้านคูบเตรียมแข่งขันทักษวิชาการ สพป.ศรีสะเกษเขต 1
โรงเรียนบ้านคูบ | 09 ก.ย. 58
การเลี้ยงรับและส่งครูยุภาพร วงษ์จรรยาพร 8 กันยายน 2558 สวนอาหารคุณตา อุบลฯ
โรงเรียนบ้านคูบ | 09 ก.ย. 58
นิเทศการเรียนการสอน EIS
โรงเรียนหนองห้างพิทยา | 09 ก.ย. 58
กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน BBL โรงเรียนวัดเนินสูง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดเนินสูง | 09 ก.ย. 58
ประกาศผลการแข่งขัน การจัดทำหนังสือเล่มเล็ก
โรงเรียนไตรภพวิทยา | 09 ก.ย. 58
กำหนดการสมัครสอบภาษาจีน HSK ศูนย์สอบ โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา
โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา | 09 ก.ย. 58
ปฏิทินภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนบ่อกรุวิทยา | 08 ก.ย. 58
พระมหาสิริวัฒนา สิริวัชรวรกุล เมตตามอบข้าวสารอาหารแห้งให้กับโรงเรียนโพธิวัฒน์พิทยา
โรงเรียนโพธิวัฒน์พิทยา | 08 ก.ย. 58
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและคุณครูจาก โรงเรียนเทศบาล1 (วัดเจียงอี)ที่เข้าร่วมประกวดแข่งขันโครงงานนั
โรงเรียนเทศบาล๑ (วัดเจียงอี) | 08 ก.ย. 58
ท่านผู้อำนวยการชัยชนะ ผลาพงศ์ พร้อมกับคณะครูได้ทำการมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดวาดภาพ
โรงเรียนเทศบาล๑ (วัดเจียงอี) | 08 ก.ย. 58
คุณครูรุ่งนภาเจือจันทร์ และคุณครูจุฑามาศ ใยขันธ์ ได้มอบเงินวิทยฐานะเดือนแรกให้กับโรงเรียน เพื่อให้โร
โรงเรียนเทศบาล๑ (วัดเจียงอี) | 08 ก.ย. 58
ประกาศ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนดนตรีสากล
โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง | 08 ก.ย. 58
ภาพบรรยากาศกิจกรรมวันสุนทรภู่และกิจกรรมต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดเจีย
โรงเรียนเทศบาล๑ (วัดเจียงอี) | 08 ก.ย. 58
ท่านผู้อำนวยการชัยชนะ ผลาพงศ์ ได้มอบรางวัลและเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับชัยชนะจากการแข่งขันทั
โรงเรียนเทศบาล๑ (วัดเจียงอี) | 08 ก.ย. 58
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงน้องอิ่ม ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์...ได้ฤกษปล่อยปลาดุกบิ๊กและปลาหมอยักษ์
โรงเรียนเทศบาล๑ (วัดเจียงอี) | 08 ก.ย. 58
ท่านผู้อำนวยการชัยชนะ ผลาพงศ์ พร้อมคณะผู้บริหารแสดงความยินดีและมอขวัญกำลังใจให้แก่ นักเรียนที่ได้รับ
โรงเรียนเทศบาล๑ (วัดเจียงอี) | 08 ก.ย. 58
ภาพกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ โรงเรียนเทศบาล๑ (วัดเจียงอี)
โรงเรียนเทศบาล๑ (วัดเจียงอี) | 08 ก.ย. 58
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนช่วงชั้นที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดเจียงอี) ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากกิจก
โรงเรียนเทศบาล๑ (วัดเจียงอี) | 08 ก.ย. 58
น้องๆ นศ.ฝึกประสบการณ์ ร่วมมือกันทำโครงการ "เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงน้องอิ่ม"
โรงเรียนเทศบาล๑ (วัดเจียงอี) | 08 ก.ย. 58
โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดเจียงอี) ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะ
โรงเรียนเทศบาล๑ (วัดเจียงอี) | 08 ก.ย. 58
กิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์เทิดพระเกียรติ ถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงวิทยา | 08 ก.ย. 58
บรรยากาศการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดเจียงอี) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
โรงเรียนเทศบาล๑ (วัดเจียงอี) | 08 ก.ย. 58
กิจกรรมเปิดตัวผู้สมัครคณะกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
โรงเรียนเทศบาล๑ (วัดเจียงอี) | 08 ก.ย. 58
๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ คณะครูโรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดเจียงอี) นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา ณ วัดเจียง
โรงเรียนเทศบาล๑ (วัดเจียงอี) | 08 ก.ย. 58
เยี่ยมและให้กำลังใจคุณครูวนิดา จันทร์มาลี
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 08 ก.ย. 58
โครงการจัดกิจกรรมวิชาการทางการศึกษา การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวั
โรงเรียนเทศบาล๑ (วัดเจียงอี) | 08 ก.ย. 58
โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดเจียงอี) ขอต้อนรับคุณครูคนใหม่ คือคุณครูนันทภัค ผลบุญ เและนักศึกษาฝึกประสบการณ์
โรงเรียนเทศบาล๑ (วัดเจียงอี) | 08 ก.ย. 58
แบบรายงานผลกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (สำหรับนักเรียน)
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน | 08 ก.ย. 58
รายชื่อทักษะ65
โรงเรียนอุเทนพัฒนา | 08 ก.ย. 58
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการที่ปรึกษาฯ
โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) | 08 ก.ย. 58
การฝึกทบทวบผู้กำกับลูกเสือ
โรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 | 08 ก.ย. 58
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 233/619 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th