พนักงานทั่วไป/แม่ครัว

วิจิตร เรืองจันทร์
พนักงานทั่วไป

นางสาวจินตหรา ชูสุข
ร้านค้าสวัสดิการหนูน้อยการกุศล
เบอร์โทร : 082-771-3116

สุทัศน์ สุวรรณทา
นักการ
เบอร์โทร : 087-839-8209

นางสาวศรีสุดา แซ่ลี้
แม่ครัว