ครูธุรการ

จันทร์ตรี ศักดิ์ชัชวาล
ครูธุรการ-การเงิน
หัวหน้าครูธุรการ
เบอร์โทร : 0840487995
อีเมล์ : ่j-antee@windowslive.com

มาริษา บุญเม่น
ประชาสัมพันธ์-ธุรการ-เจ้าหน้าดูแลเว็ปไซต์
เบอร์โทร : 0839501690
อีเมล์ : marisa--boonmen@hotmail.com

นายณัฎฐนันท์ เดชนภาพร
ครูธุรการ